Info

Opis systemu

 • Profipress - zaprasowywany system kształtek miedzianych do instalacji wody pitnej oraz grzewczej Łuk Profipress

  Profipress
  Łuk Profipress XL

  Profipress XL 64 mm

  System złączek zaprasowywanych z miedzi i brązu, podlegających badaniom wg normy DVGW W 534 ze znakiem jakości DVGW, oraz rur miedzianych wg  PN-EN  1057 i DVGW GW 392. Do instalacji wody użytkowej wg  DIN 1988. Do układania instalacji natynkowych i podtynkowych przewodów rozprowadzających i pionów instalacyjnych w systemie Viega.

   

  Złączki zaprasowywane
  Wszystkie rozmiary z SC-Contur – połączenia niezaprasowane podczas montażu można zlokalizować szybko w momencie napełnienia instalacji. SC-Contur posiada certyfikat i spełnia wymagania normy DVGW W 534, punkt 12.14, Złączki z wymuszoną nieszczelnością. Podczas próby szczelności z użyciem wody system Viega gwarantuje wykrycie niezaprasowanych połączeń w zakresie ciśnienia od 1,0 bar do 6,5 bar, a przy próbie szczelności z użyciem sprężonego powietrza lub gazów obojętnych w zakresie od  22 mbar do 3,0 bar. 

   

  Oznaczenie
  Zielona kropka na połączeniu zaprasowywanym 

   

  Elementy uszczelniające
  EPDM, czarny (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy); do 110°C; brak odporności na działanie rozpuszczalników węglowodorowych, węglowodorów chlorowanych, terpentyny i benzyny 

   

  Wymiary/materiał
  Rozmiary standardowe: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 z  miedzi
  Rozmiary XL: d 64,0 z miedzi
  Rozmiary XL: d 76,1; 88,9; 108,0 z brązu
  Złączki zaprasowywane z połączeniem gwintowanym z brązu: d 12–54; 76,1–108,0
  Złączki zaprasowywane z połączeniem gwintowanym z miedzi: d 64,0

   

  Zakresy zastosowania
  woda użytkowa
  ogrzewanie/podłączenie grzejnika
  woda deszczowa
  sprężone powietrze, gazy obojętne
  instalacje wody lodowej
  przemysł
  instalacje technologiczne 

   

  Zastosowania specjalne
  z elementem  uszczelniającym FKM, wyposażenie dodatkowe
  ■ kolektory słoneczne (płaskie i  próżniowe)
  ■ instalacje ciepłownicze i niskociśnieniowe instalacje parowe
  Używanie do innych niż podano obszarów zastosowania wymaga uzgodnienia z Viega Service Center poprzez wysłanie zapytania materiałowego. 

   

  Warunki robocze
  ■ Temperatura robocza T = 85°C; Tmax = 110°C
  ■ Ciśnienie robocze pmax ≤ 16 bar

   

  Wskazówka
  Przestrzegać zasad wykonywania instalacji mieszanych z materiałów nierdzewnych i rdzewnych! Elementów miedzianych nie wolno montować przed elementami wykonanymi z ocynkowanych materiałów żelaznych! 

   

  Wskazówka – ograniczenia do wody użytkowej
  Rury i złączki z miedzi wolno stosować wyłącznie w instalacjach, w których wartość pH wody użytkowej wynosi pH = 7,4 lub w przypadku wartości pH ≥ 7,0–7,4, jeśli całkowita zawartość węgla organicznego nie przekracza TOCmax ≤ 1,5 mg/l!

   

  Wskazówka – ograniczenia do instalacji grzewczych
  Przestrzegać wymagań określonych w normie VDI 2035 i PN- EN 12828!

Komponenty systemu

 • Kompensator

  Kompensatory
  Profipress w instalacji p. poż.

  Tryskacze

   W tym miejscu znajdziesz jedynie wybór komponentów typowych dla tej grupy produktów .
  Wszystkie komponenty systemu patrz powyżej - Asortyment.

   

  • Kolanka, elementy kątowe

  • Teowniki, kolanka przejściowe

  • Gwintowane przejściówki, mufy

  • Śrubunki, kołpaki

  • Kołnierze, przejściówki z kołnierzem

  • Zawory kulowe

  • Przyłącza do armatury

  • Wewnętrzny przewód cyrkulacyjny

Aprobaty, certyfikaty

Katalog z wymiarami

Referencje