Info

Opis systemu

 • Prestabo - ocynkowane rury do instalacji przemysłowych i grzewczych

  System złączek zaprasowywanych i rur ze stali niestopowej 1.0308 (E235) wg PN-EN 10305-3, ocynkowanych galwanicznie od  zewnątrz (grubość warstwy cynku 8–15 µm, chromianowane na  niebiesko). 

   

  Złączki zaprasowywane
  Wszystkie rozmiary z SC-Contur – połączenia niezaprasowane podczas montażu można zlokalizować szybko w momencie napełnienia instalacji. SC-Contur posiada certyfikat i spełnia wymagania normy DVGW W 534, punkt 12.14, Złączki z wymuszoną nieszczelnością. Podczas próby szczelności z użyciem wody system Viega gwarantuje wykrycie niezaprasowanych połączeń w zakresie ciśnienia od 1,0 bar do 6,5 bar, a przy próbie szczelności z użyciem sprężonego powietrza lub gazów obojętnych w zakresie od 22 mbar do 3,0 bar. 

   

  Oznaczenie
  Czerwony symbol (dla  uniknięcia pomyłki z produktami Sanpress  Inox ze stali nierdzewnej) »Nie nadaje się  do instalacji wody użytkowej«

   

  Elementy uszczelniające
  EPDM 

   

  Wymiary/materiał
  Rozmiary standardowe: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 ze stali
  Rozmiary XL: 64,0; 76,1; 88,9; 108,0 ze stali 

   

  Wersje systemu rur  Prestabo
  ■ System rur ze stali niestopowej 1.0308 (E235), wg PN-EN 10305-3, ocynkowanych galwanicznie od zewnątrz
  ■ System rur ze stali niestopowej 1.0308 (E235), wg PN- EN 10305, ocynkowane galwanicznie od  zewnątrz, z dodatkową powłoką z tworzywa sztucznego z  polipropylenu (PP) w kolorze białym (RA L 9001)
  ■ System rur ze stali niestopowej 1.0215 (E235), wg PN-EN 10305 ocynkowanych ogniowo od wewnątrz i zewnątrz

   

  Zakresy zastosowania
  instalacje grzewcze
  instalacje przemysłowe
  instalacje tryskaczowe (rura ocynkowana ogniowo)
  instalacje sprężonego powietrza (rura ocynkowana ogniowo)
  kolektory solarne
  klimatyzacja 

  Używanie do  innych niż  podano obszarów zastosowania wymaga uzgodnienia z Viega Service Center poprzez wysłanie zapytania materiałowego. 

   

  Warunki robocze z  elementem  uszczelniającym EPDM
  ■ Temperatura robocza Tmax ≤ 110°C
  ■ Ciśnienie robocze pmax ≤ 16 bar

   

  Przechowywanie i  transport
  Aby zagwarantować wysoką jakość rur stalowych Prestabo, należy przestrzegać następujących zasad transportu i przechowywania:
  ■ Opakowanie i folie ochronne (tylko rury z powłoką PP) usuwać dopiero bezpośrednio przed montażem.
  ■ W stanie fabrycznym na końcach rur muszą być założone zaślepki.
  ■ Rur nie układać bezpośrednio na posadzce.
  ■ Powierzchni rur nie oklejać folią ochronną ani tworzywami sztucznymi.
  ■ Podczas załadunku i rozładunku rur stalowych nie ciągnąć po krawędzi powierzchni ładunkowej.

   

  Ochrona przed korozją zewnętrzną
  Rury i złączki Prestabo są zabezpieczone od zewnątrz za pomocą powłoki cynkowej. W razie kontaktu z wilgocią (skropliny, opady podczas budowy, woda zawarta w  tynku itd.) lub materiałami mającymi działanie korozyjne (masy szpa-chlowe, wylewki samopoziomujące itd.) powłoka cynkowa nie zapewnia jednak trwałej ochrony przed korozją zewnętrzną. Zaleca się podjęcie następujących środków bezpieczeństwa:
  ■ Stosowanie węży izolacyjnych o zamkniętych porach i staranne uszczelnienie wszystkich połączeń poprzez odpowiednie sklejenie.
  ■ Zabezpieczenie ułożonych rur przed wilgocią poprzez ułożenie pod posadzką folii przeciwwilgociowej.
  ■ Układanie rur poza obszarami narażonymi na działanie wilgoci.
  ■ W przypadku częstego czyszczenia posadzki wodą i/lub środkami czyszczącymi/dezynfekcyjnymi, np. w placówkach opiekuńczych i szpitalach, należy unikać przyłączy grzejnikowych wychodzących z posadzki. Przyłącza wychodzące ze ściany ułatwiają utrzymanie czystości i eliminują dodatkowe czynniki powstawania korozji.
  ■ W przypadku przyłączy grzejnikowych wychodzących z posadzki należy zapewnić odpowiednią ochronę antykorozyjną oraz właściwe uszczelnienie szczelin. W przeciwnym razie istnieje ryzyko dostania się do środka wody zawartej w tynku, która spowodowałaby zawilgocenie izolacji, stanowiąc tym  samym zagrożenie korozyjne.

  Jeśli poprzez opisane powyżej środki nie uda się zapewnić trwałej ochrony przed wilgocią lub jeśli mamy do czynienia z obszarami zastosowania o szczególnych wymaganiach, np. obiegi chłodzenia, należy wykonać na całej powierzchni zewnętrzną powłokę antykorozyjną zabezpieczającą w sposób niezawodny przed czynnikami sprzyjającymi powstawaniu korozji. Dalsze szczegółowe informacje i przykładowe zastosowania można znaleźć w poradniku Zasady stosowania Tom I: Metalowe systemy instalacyjne oraz w Internecie.

Aprobaty, certyfikaty

Katalog z wymiarami