Info

Opis systemu

 • System złączek zaprasowywanych ze stali niestopowej 1.0308 do czarnych, ocynkowanych, lakierowanych przemysłowo i  malowanych proszkowo rur stalowych wg 
  PN-EN 10255 oraz PN-EN 10220. 

   

  Złączki zaprasowywane
  Złączki zaprasowywane Megapress są wykonane ze stali 1.0308 i pokryte zewnętrzną galwaniczną powłoką cynkowo-niklową. Wszystkie rozmiary z SC-Contur – połączenia niezaprasowane podczas montażu można zlokalizować szybko w  momencie napełnienia instalacji. SC-Contur posiada certyfikat i spełnia wymagania normy DVGW W 534, punkt 12.14, Złączki z  wymuszoną nieszczelnością. Podczas próby szczelności z  użyciem wody system Viega gwarantuje wykrycie niezaprasowanych połączeń w zakresie ciśnienia od 1,0 bar do 6,5  bar, a  przy próbie szczelności z użyciem sprężonego powietrza lub gazów obojętnych w zakresie od  22  mbar do  3,0  bar. 

   

  Oznaczenie
  Czarna kropka, czarny kwadracik z  symbolem »Nie nadaje się  do instalacji wody użytkowej«

   

  Elementy uszczelniające
  EPDM, czarny (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy); do 110°C; brak odporności na działanie rozpuszczalników węglowodorowych, węglowodorów chlorowanych, terpentyny i benzyny 

   

  Wymiary
  D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); D2 (DN50)
  D = średnica zewnętrzna rury wg PN- EN 10255 

   

  Zakresy zastosowania
  zamknięte instalacje grzewcze
  zamknięte obiegi chłodzenia i  grzania
  instalacje sprężonego powietrza
  instalacje przemysłowe
  instalacje gaśnicze i tryskaczowe
  instalacje do gazów technicznych (konieczne zapytanie) 

  Używanie do innych niż  podano obszarów zastosowania wymaga uzgodnienia z Viega Service Center poprzez wysłanie zapytania materiałowego. 

   

  Warunki robocze
  ■ Temperatura robocza Tmax ≤ 110°C
  ■ Ciśnienie robocze pmax ≤ 16 bar

   

  Wskazówki
  System Megapress jest przeznaczony do
  ■ instalacji grzewczych, chłodniczych i przemysłowych, wymagana minimalna grubość ścianek rur wg PN- EN 10220 s=1,0  mm, rury o rozmiarach =  DN32 s = 0,5  mm
  System Megapress nie jest przeznaczony do
  ■ gazów palnych wg normy DVGW G 260
  ■ instalacji wody użytkowej i innych systemów otwartych

  Komponenty Megapress wolno stosować wyłącznie w połączeniu z elementami należącymi do systemu!

   

  Ochrona przed korozją zewnętrzną
  Złączki zaprasowywane są zabezpieczone optymalnie przed korozją poprzez wysokiej klasy powłokę cynkowo-niklową, która chroni je  np. na  wypadek powstawania skroplin w układach chłodzenia. Użytą rurę należy odpowiednio zabezpieczyć antykorozyjnie, stosując się do zaleceń producenta.
  Rury i  złączki należy zaizolować zgodnie z  uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Aprobaty, Certyfikaty

Katalog z wymiarami