Info

Opis systemu

 • System Pexfit

  System złączek zaprasowywanych do instalacji wody użytkowej wg DIN 1988 i  DIN 50930‑6 oraz instalacji grzewczych, podlega badaniom wg  normy DVGW  W  534. 

   

  Złączki zaprasowywane
  Wszystkie rozmiary z  SC-Contur – połączenia niezaprasowane podczas montażu można zlokalizować szybko w  momencie napełnienia instalacji.  SC-Contur posiada certyfikat i spełnia wymagania normy DVGW W 534, punkt 12.14, Złączki z wymuszoną nieszczelnością. Podczas próby szczelności z  użyciem wody system Viega gwarantuje wykrycie niezaprasowanych połączeń w zakresie ciśnienia od 1,0 bar do 6,5 bar, a przy suchej próbie szczelności z użyciem gazów w zakresie od  22  mbar do 3,0 bar.  ´

   

  Oznaczenie
  Zielona kropka na połączeniu zaprasowywanym

   

  Rury 
  Pexfit Pro  Fosta
  ■ Rura PE-Xc/ Al/ PE-Xc, stabilny kształt, tlenoszczelna, kolor biały
  Pexfit Pro Plus
  ■ Rura PE-Xc, elastyczna, tlenoszczelna, kolor czarny

   

  Wymiary
  Złączki zaprasowywane w połączeniu z  rurami
  ■ Pexfit Pro Fosta: d 14/16/18/20/25/32/40/50/63
  ■ Pexfit Pro Plus: d 16/20

   

  Obszary zastosowania Pexfit Pro Fosta
  woda użytkowa
  ogrzewanie
  woda deszczowa
  sprężone powietrze 

   

  Obszary zastosowania Pexfit Pro Plus
  woda użytkowa
  ogrzewanie
  woda deszczowa 

  Używanie do innych niż podano obszarów zastosowania wymaga uzgodnienia z Viega Service Center poprzez wysłanie zapytania materiałowego. 

   

  Warunki robocze
  Instalacje wody użytkowej
  ■ Temperatura robocza Tmax = 70°C
  ■ Ciśnienie robocze pmax ≤ 10 bar
  Instalacje grzewcze
  ■ Temperatura robocza Tmax = 80°C
  ■ Ciśnienie robocze pmax ≤ 10 bar
  Instalacje z materiałów mieszanych są dopuszczalne niezależnie od kierunku przepływu. 

   

  Wskazówki Montaż elementów innych producentów jest niedozwolony! Rury spełniają zalecenia KTW (tworzywa sztuczne w wodzie użytkowej) niemieckiego Federalnego Urzędu Środowiska oraz wymagania normy DVGW W 270.

Komponenty systemu

 • W tym miejscu znajdziesz jedynie wybór komponentów typowych dla tej grupy produktów. Wszystkie komponenty systemu patrz powyżej - Asortyment.

   

  Rury systemowe

   

  Złączki systemowe

   

  Rozdzielacze

   

  Szafki do zabudowy

   


   

Aprobaty, certyfikaty

Katalog z wymiarami