Info

Opis systemu

 • Grundfix Typ 2

  Viega

  Optifix Typ 5

  Zasuwy zwrotne Viega 

   

  Do ścieków z fekaliami i bez fekaliów, o jakości kontrolowanej wg PN-EN 13564 

   

  Zasuwy zwrotne wg PN-EN 13564, do kanalizacji odprowadzającej ścieki zawierające fekalia. 

   

  Zasuwy zwrotne wg PN-EN 13564, do kanalizacji odprowadzającej ścieki niezawierające fekaliów.

   

  Zabezpieczenie przeciwzalewowe w postaci syfonu. 

   

  Zasuwy zwrotne jako odpływy podłogowe. 

   

  Proste zasuwy zwrotne do praktycznego rozwiązywania problemów jak również rewizje uzupełniają program. 

   

  Nieszkodliwy dla środowiska PP (polipropylen). To doskonałe tworzywo zapewnia najlepsze właściwości w zastosowaniu do domowych ścieków.

   

  Przeznaczenie zasuw zwrotnych
  Zgodnie z normą PN-EN 12056-4 punkty odpływowe leżące poniżej poziomu zalewania w określonych warunkach muszą być zabezpieczone za  pomocą zasuw zwrotnych wg PN-EN 13564-1 przed zalaniem z  kanalizacji. Jeśli poniżej poziomu zalewania znajdują się niezabezpieczone odpływy, może dojść do zalewania piwnic i  dalszych szkód, zanieczyszczeń i zagrożeń chorobowych. Czynnikiem decydującym o tym, czy element wyposażenia sanitarnego leży poniżej czy powyżej poziomu zalewania, jest poziom wody w syfonie. Odpływy leżące powyżej poziomu zalewania nie są zagrożone cofką. Poniżej poziomu zalewania mogą znajdować się wyłącznie elementy wyposażenia sanitarnego niezbędne w tym miejscu. 

   

  Wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwzalewowych są określone w normie PN-EN 13564-1. Dwa razy w roku wykonywać przegląd, raz w miesiącu kontrolę. Wszystkie zasuwy zwrotne Viega podlegają kontroli jakości wg PN-EN 13564. Zasuwę zwrotną dobiera się w zależności od rodzaju ścieków odprowadzanych w  kierunku przepływu przez zabezpieczenie przeciwzalewowe do kanalizacji. 

   

  Rozróżnia się:
  ■ ścieki niezawierające fekaliów – np. z prysznica lub pralki wszystkie zasuwy zwrotne Viega mogą być stosowane do ścieków niezawierających fekaliów.
  ■ ścieki zawierające fekalia – np. z pisuaru lub toalet do ścieków zawierających fekalia służą zasuwy Viega  Grundfix Plus Control.

Aprobaty, certyfikaty