H1 Higiena w instalacjach
H1 Higiena w instalacjach

Specjalistyczne szkolenia omawiające wpływ różnorodnych czynników na higienę w instalacjach wodnych.

Podstawowe zagadnienia
  • wpływ dezynfekcji termicznej na skalę rozszerzalności cieplnej materiałów

  • punkty stałe i przesuwne na pionach i poziomach

  • wymagania odnoszące się do jakości wody w zładzie w zależności od zastosowanych materiałów

  • uwarunkowania napełniania zładu wodą sieciową

  • temperaturowe i ciśnieniowe ograniczenia stosowania polietylenu sieciowanego

instalacja wody użytkowej