Impressum
Impressum

 

Viega Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 250
81-540 Gdynia

info@viega.pl
+48 58 66 24 999
+48 58 66 24 990

Viega Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa

NIP: 525-22-28-194

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069275
Kapitał zakładowy: PLN 50.000,00

Członek Zarządu: Jacek Lange