Deklaracja ochrony danych
Deklaracja ochrony danych

Viega bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Chcemy, abyś wiedział, kiedy zapisujemy twoje dane i jak je wykorzystujemy. Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych.

Anonimowe gromadzenie danych
Możesz odwiedzać niespersonalizowane strony internetowe firmy Viega bez informowania, kim jesteś. Uzyskujemy tylko informację z nazwą twojego dostawcy usług internetowych (adres IP), stroną internetową, przez którą nas odwiedzasz, datą, godziną oraz naszymi stronami, które odwiedzasz. Informacje te są wykorzystywane do celów statystycznych. Jako pojedynczy użytkownik zachowujesz anonimowość.

 

Dane osobowe
Dane osobowe to informacje dotyczące twojej osoby. Należą do nich takie dane, jak twoje nazwisko, adres, adres pocztowy, numer telefonu. Informacje, których nie można bezpośrednio powiązać z twoją rzeczywistą tożsamością (na przykład czas przebywania na stronie lub liczba odwiedzających), nie są zaliczane do tej kategorii danych. Dane osobowe są gromadzone przez firmę Viega tylko wówczas, gdy dobrowolnie je przekażesz, na przykład podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego lub rejestrowania na potrzeby spersonalizowanych usług. Dane wpisane do formularza są zapisywane tylko w określonym celu. Na przykład gdy jest nam potrzebny kompletny adres, aby rozpatrzyć podanie. Przekazywanie twoich danych osobom trzecim jest wykluczone.

 

Prawo do odwołania
Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych, możesz w każdej chwili odwołać zgodę na wykorzystywanie twoich danych. Jeśli pisemnie lub drogą elektroniczną zwrócisz się do na adres Webmaster, niezwłocznie zablokujemy przetwarzanie twoich danych. Ponadto, przy zachowaniu oreślonych warunków, przysługuje ci prawo do poprawiania, blokowania oraz usuwania zapisanych przez nas danych. W każdej chwili masz prawo do uzyskania informacji na temat zapisanych przez nas danych oraz celu ich zapisu.

 

Informacje za pośrednictwem poczty e-mail
Chętnie poinformujemy cię o naszej ofercie. Jeśli możemy w tym celu wykorzystać twój adres e-mail, musisz osobiście i wyraźnie udzielić nam zgody na odpowiednim formularzu. Oczywiście w każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Skontaktuj się z nami pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Webmaster.

 

Korzystanie z plików "Cookies"
Na naszych stronach znajdują się pliki "Cookies" . Cookie to mały plik danych, który możesz zapisać na twardym dysku. Jest on generowany przez serwer sieci Web, za pomocą którego łączysz się przez przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Netscape Navigator lub Mozilla Firefox), a następnie wysyłany do ciebie. Dzięki plikowi Cookie można cię zidentyfikować podczas odwiedzin na stronie internetowej, bez potrzeby ponownego wprowadzania wpisanych wcześniej danych. Większość przeglądarek posiada obecnie ustawienia, które pozwalają na automatyczną akceptację plików Cookies. Masz jednak możliwość ustawienia swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki Cookies lub najpierw je wyświetlała. Wyłączenie plików Cookies nie pozwala jednak na prawidłowe otwieranie niektórych obszarów strony głównej. Oprócz tego pliki Cookies możesz w każdej chwili usunąć ze swojego systemu (np. Windows Explorer). Należy skorzystać w tym celu z funkcji pomocy w systemie operacyjnym.

 

Odsyłacze do innych stron internetowych
Nasza oferta online zawiera odsyłacze do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na przestrzeganie przez ich użytkowników postanowień ustawy o ochronie danych. Nie mamy także żadnego wpływu na zgodność z prawem zamieszczonych na tych stronach treści. Dlatego odrzucamy wszelką odpowiedzialność za treści zamieszczone na innych stronach internetowych.

 

Marki
O ile nie podano inaczej, wszystkie znaki firmowe znajdujące się na niniejszych stronach internetowych są prawnie chronione na korzyść firmy Viega.

 

Prawa autorskie
Prawa autorskie do zamieszczonych na niniejszych stronach internetowych tekstów, zdjęć, grafik, nagrań dźwiękowych, animacji oraz nagrań wideo, a także odnośnie ich rozmieszczenia przysługują firmie Viega. Wszelkiego rodzaju powielanie, przenoszenie lub inne ich wykorzystywanie jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą firmy Viega.

 

Odpowiedzialność
Firma Viega dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na niniejszych stronach internetowych informacje były aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za poprawność, aktualność oraz kompletność udostępnionuch informacji.

O ile z dalszej treści nie wynika inaczej, wszelkie roszczenia - bez względu na podstawę prawną - z tytułu szkód poniesionych na skutek korzystania z tych stron internetowych lub zawartych na nich informacji są wykluczone.

 

Pytania i komentarze
Pytania, uwagi i komentarze na temat ochrony danych prosimy kierować na nasz adres e-mail Webmaster. Szybki rozwój nowych technologii internetowych wymaga wprowadzania od czasu do czasu modyfikacji w naszej polityce poufności (Privacy Policy). W tym miejscu zawarte są informacje na temat zmian.

 

rd_viega_007799_00_f_1_174x160