Przywróć Przywróć

Megapress S-przyłącze zaprasowywane

  • przeznaczenie: rury stalowe wg PN‑EN 10220/10255
  • zastosowanie: Zestaw narzędzi nr wzoru 4278.5
  • stal niestopowa, powłoka cynkowo-​niklowa
  • przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Element uszczelniający FKM, wielokąt

Wskazówka

Narzędzia: patrz grupa produktów zaciskarki systemowe.
Nie nadaje się do podłączenia po stronie pierwotnej systemów ciepłowniczych zgodnie z AGFW FW 524!

nr wzoru 4312.2

Pokaż części zamienne
Instrukcja obsługi

Tabela artykułów

dla D Rp JP nr kat. ilość
1½ ¾ 1 780 470
2 ¾ 1 780 487
2½ ¾ 1 780 494
3 ¾ 1 780 500
4 ¾ 1 780 517
5 ¾ 1 780 524
6 ¾ 1 780 531

Etykiety magazynowe - etykieta i karton

dla D Rp etykiety magazynowe (karton) Etykieta nr kat.
1½ ¾ 780 470
2 ¾ 780 487
2½ ¾ 780 494
3 ¾ 780 500
4 ¾ 780 517
5 ¾ 780 524
6 ¾ 780 531

Pliki CAD

(wybierz)

dla D Rp wielkość pliku nr kat.
1½ ¾ 150,3 kB 780 470
2 ¾ 140,7 kB 780 487
2½ ¾ 142,9 kB 780 494
3 ¾ 144,2 kB 780 500
4 ¾ 132,4 kB 780 517
5 ¾ 131,3 kB 780 524
6 ¾ 120,9 kB 780 531

Wymiary Z

dla D Rp nr kat.
1½ ¾ 780 470
2 ¾ 780 487
2½ ¾ 780 494
3 ¾ 780 500
4 ¾ 780 517
5 ¾ 780 524
6 ¾ 780 531

Materiały do pobrania