Przywróć Przywróć

Viega rura ze stali nierdzewnej 1.4520

Asortyment

Informacje ogólne

Systemy rur ze stali nierdzewnej 1.4520 do zastosowań przemysłowych. W połączeniu ze złączkami zaprasowywanymi Profipress, Sanpress, Sanpress XL, Sanpress Inox i Sanpress Inox XL.celu ochrony elementu uszczelniającego złączki zaprasowywane wyposażone są w cylindryczną prowadnicę rury. Złączka zaprasowywana od d64,0,pierścieniem nacinającym ze stali nierdzewnej do zapewnienia mechanicznej wytrzymałości połączenia. W celu zabezpieczenia rury są wyposażone w zaślepki. Zaprasowanie następuje przed i za gniazdem elementu uszczelniającego. Nadaje się do instalacji natynkowych i podtynkowych, przewodów rozprowadzających i pionów instalacyjnych.

Oznaczenie
Producent, wymiar rury, partia, symbol »Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej«, brązowa zaślepka do rur

 • Pokaż więcej

  Viega rura ze stali nierdzewnej 1.4520  Złączki zaprasowywane z SC‑Contur
  Niezaprasowane połączenia są natychmiast widoczne podczas próby szczelności.
  Viega zapewnia wykrywanie niezaprasowanych połączeń w następujących zakresach ciśnienia:
  min. ciśnienie wody: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  maks. ciśnienie wody: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. ciśnienie powietrza: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  maks. ciśnienie powietrza: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Wymiary
  d15–108,0

  Narzędzia
  Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów złączek zaprasowywanych zależy w głównej mierze od dobrego stanu używanych zaciskarek. Do wykonywania połączeń zaprasowywanych firma Viega zaleca stosowanie zaciskarek Viega. Zaciskarki Viega wymagają regularnej konserwacji przez autoryzowanych partnerów serwisowych.

  Zakresy zastosowań
  Zastosowania przemysłowe
  Zamknięte obiegi instalacji grzewczych i chłodniczych
  Instalacje sprężonego powietrza
  Ogrzewanie/podłączenie grzejnika
  Instalacje solarne

  Wskazówka
  Komponenty systemu muszą być zabezpieczone przed wysokim stężeniem chlorków, zarówno z medium, jak i czynników zewnętrznych. Używanie systemu do celówmediów innych niż opisane wymaga uzgodnienia z firmą Viega! Szczegółowe informacje na temat zastosowań, ograniczeń i krajowych norm oraz wytycznych znajdują się w informacjach o produkcie w formie drukowanej lub na stronie internetowej firmy Viega.

  Wskazówka - normy i dopuszczenia
  Rury wg DIN EN 10088‑2.
  W przypadku zastosowania w instalacjach grzewczych przestrzegać dyrektywy VDI 2035 i PN-​EN 12828.

  Materiał złączek
  Brąz krzemowy: CC246E/CuSi4Zn9MnP
  brąz: CC499K
  miedź: 99,9 % Cu-​DHP
  stal nierdzewna 1.4401

  Wskazówka - ochrona przed korozją zewnętrzną
  W zastosowaniach, w których nie można wykluczyć kondensacji, np. w zamkniętych obiegach chłodzenia lub w wilgotnym środowisku, zaleca się stosowanie złączek zaprasowywanych Sanpress i Sanpress Inox
  W przypadku stosowania miedzianych złączek zaprasowywanych Profipresswyżej wymienionych obszarach zastosowania, miejsca połączeń pomiędzy rurą ze stali nierdzewnej 1. 4520 a miedzianymi złączkami zaprasowywanymi Profipress muszą być dodatkowo zabezpieczone opaską antykorozyjną.
  Należy również przestrzegać stosowania węży izolacyjnych o zamkniętych komórkach z dokładnym uszczelnieniem wszystkich krawędzi doczołowych i ciętych za pomocą odpowiedniego klejenia.
  W przypadku użycia w innych obszarach zastosowań lub gdy mają Państwo wątpliwości co do właściwego doboru materiału, prosimy o kontaktfirmą Viega.

  Zastrzega się możliwość występowania zmian i pomyłek!
  Aktualne wymiary oraz dane techniczne znajdują się na stronie viega.pl i należy je sprawdzić przed zakupem, podczas planowania, budowy i użytkowania. Nasze produkty są stale optymalizowane.

  Ten opis produktu zawiera ważne informacje o produkcieszczególności informacje o wyborze systemu, montażu i uruchomieniu, jak równieżjego przeznaczeniu oraz, w razie potrzeby, o działaniach konserwacyjnych. Niniejsze informacje o produktach, ich właściwościachtechnikach ich zastosowania opierają się na aktualnie obowiązujących normach w Europie (np. EN) i/lub w Niemczech (np. DIN/DVGW). Niektóre fragmenty tekstu mogą odnosić się do przepisów technicznych w Europie/Niemczech. Należy je uznać za zalecenia dla innych krajów, w których nie istnieją odpowiednie wymogi krajowe. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/​europejskimi przepisami podanymi w opisie produktu. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.

W ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie, aby jak najbardziej zwiększyć wygodę korzystania z tej strony internetowej, umożliwić jej ulepszanie i uzyskać dane statystyczne. Nie używamy plików cookie w celu tworzenia profili użytkowania. Więcej informacji znajduje się w naszej Deklaracji o ochronie danych