Imprint

Viega Sp. z o.o.

  • ul. Hrubieszowska 2
  • 01-209 Warszawa

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069275
Kapitał zakładowy: PLN 50.000,00
NIP: 525-22-28-194
REGON: 017395028

Członek Zarządu: Jacek Lange