Kalkulator strat ciśnienia

Dobór średnic rur – stwórz tabelę stat ciśnienia

Proszę wybarć jeden z systemów instalacyjnych Viega do instalacji wody użytkowej, grzewczych i gazowych, a następnie określić natężenie przepływu i straty ciśnienia dla odcinka rurociągu. Jako wynik zostaną wyświetlone średnice poszczególnych rur oraz tabela strat ciśnienia dla całego systemu. Na koniec można wyeksportować wyniki do pliku PDF.