Viega Megapress S w rozmiarze od 3/8 do 2 cali

System instalacyjny Megapress S firmy Viega został rozszerzony o rozmiary od 3/8 do 2 cali. Dzięki temu można teraz zaprasowywać również grubościenne rury stalowe w lokalnych i miejskich sieciach ciepłowniczych za wejściem do budynku.

System instalacyjny Megapress S firmy Viega został rozszerzony o rozmiary od 3/8 do 2 cali. Dzięki temu można teraz zaprasowywać również grubościenne rury stalowe w lokalnych i miejskich sieciach ciepłowniczych za wejściem do budynku. Złączki zaprasowywane można stosować od punktu wejścia do budynku do obwodów głównych i dodatkowych przy podłączeniu pośrednim oraz do systemów z podłączeniem bezpośrednim. Zastosowany tu okrągły element uszczelniający z FKM nadaje się do temperatury roboczej do +140°C i ciśnienia do 16 bar.

W celu ułatwienia identyfikacji złączek zaprasowywanych Megapress S z elementem uszczelniającym z FKM do wyższych obciążeń termicznych do 140°C złączki te są oznakowane białą kropką. Ponadto na każdej złączce znajduje się oznakowanie „FKM” informujące o rodzaju elementu uszczelniającego. Serię praktycznych produktów Megapress S uzupełniają różne elementy specjalne, takie jak element wsuwany z uszczelnieniem na gwincie czy kołnierze PN 25/40.

Badania przeprowadzone przez instytut badań materiałowych Materialprüfungsamt NRW potwierdzają możliwość używania produktu

Firma Viega uzyskała świadectwo przydatności złączek Megapress S z elementami uszczelniającymi z FKM o wymiarach od 3/8 do 2 cali do stosowania w sieciach ciepłowniczych za wejściem do budynku, wydane zgodnie z przepisami AGFW FW 524 przez Materialprüfanstalt. Dodatkowo firma Viega zleciła przeprowadzenie badań starzenia materiałów między innymi w Fernwärme-Forschungsinstitut w Hanowerze oraz w O-Ring Prüflabor Richter. Ponadto system przeszedł badania i uzyskał certyfikat TÜV i VdS.

Asortyment Megapress i jego zalety

Technika połączeń zaprasowywanych na „zimno” systemów instalacyjnych Viega Megapress, Megapress S i Megapress S XL sprawiła, że instalacja grubościennych rur stalowych stała się bardziej ekonomiczna, a zarazem bezpieczniejsza. W zależności od średnicy rury połączenie wykonuje się nawet 80 procent szybciej niż w przypadku konwencjonalnego spawania – bez ryzyka pożaru i nawet wtedy, gdy w rurociągu znajdują się resztki wody. Jest to szczególnie ważne w środowisku przemysłowym. Ze względu na dobrą koniunkturę i widoczne na rynku problemy z niedoborem wykwalifikowanych pracowników technika połączeń zaprasowywanych „na zimno” stanowi szczególnie duże ułatwienie pracy. W poniższej tabeli przedstawiono przegląd zalet Megapress. Dalsze pomocne linki i informacje o produktach Megapress znajdują się po prawej stronie.

ZALETY SYSTEMU VIEGA MEGAPRESS S

  • ekonomiczność: nawet 60% krótszy czas montażu połączenia w porównaniu ze spawaniem w przypadku średnic od 3/8 do 2 cali
  • brak ryzyka pożaru, ponieważ w przypadku techniki połączeń zaprasowywanych na zimno nie ma otwartego ognia ani spalin
  • oszczędność czasu i brak dodatkowych kosztów ochrony przeciwpożarowej
  • element uszczelniający z FKM do temperatury roboczej do 140°C
  • SC-Contur firmy Viega we wszystkich złączkach Megapress. Podczas próby ciśnieniowej od razu widać niezaprasowane złączki
  • wysoka uniwersalność: do zaprasowywania wszelkiego rodzaju grubościennych rur stalowych o średnicy znamionowej od 3/8 do 2 cali – rur bez szwu i rur spawanych, rur bez powłoki, rur ocynkowanych i rur malowanych żywicą epoksydową