The contents of this page are also available in an other language. Do you want to change the language?

The contents of this page are also available in an other language. Do you want to change the language?

Country selection Country selection

Viega Megapress S w rozmiarze od 3/8 do 2 cali

System instalacyjny Megapress S firmy Viega został rozszerzony o rozmiary od 3/8 do 2 cali. Dzięki temu można teraz zaprasowywać również grubościenne rury stalowe w lokalnych i miejskich sieciach ciepłowniczych za wejściem do budynku.

System instalacyjny Megapress S firmy Viega został rozszerzony o rozmiary od 3/8 do 2 cali. Dzięki temu można teraz zaprasowywać również grubościenne rury stalowe w lokalnych i miejskich sieciach ciepłowniczych za wejściem do budynku. Złączki zaprasowywane można stosować od punktu wejścia do budynku do obwodów głównych i dodatkowych przy podłączeniu pośrednim oraz do systemów z podłączeniem bezpośrednim. Zastosowany tu okrągły element uszczelniający z FKM nadaje się do temperatury roboczej do +140°C i ciśnienia do 16 bar.

W celu ułatwienia identyfikacji złączek zaprasowywanych Megapress S z elementem uszczelniającym z FKM do wyższych obciążeń termicznych do 140°C złączki te są oznakowane białą kropką. Ponadto na każdej złączce znajduje się oznakowanie „FKM” informujące o rodzaju elementu uszczelniającego. Serię praktycznych produktów Megapress S uzupełniają różne elementy specjalne, takie jak element wsuwany z uszczelnieniem na gwincie czy kołnierze PN 25/40.

Galeria zdjęć

Badania przeprowadzone przez instytut badań materiałowych Materialprüfungsamt NRW potwierdzają możliwość używania produktu

Firma Viega uzyskała świadectwo przydatności złączek Megapress S z elementami uszczelniającymi z FKM o wymiarach od 3/8 do 2 cali do stosowania w sieciach ciepłowniczych za wejściem do budynku, wydane zgodnie z przepisami AGFW FW 524 przez Materialprüfanstalt. Dodatkowo firma Viega zleciła przeprowadzenie badań starzenia materiałów między innymi w Fernwärme-Forschungsinstitut w Hanowerze oraz w O-Ring Prüflabor Richter. Ponadto system przeszedł badania i uzyskał certyfikat TÜV i VdS.

Asortyment Megapress i jego zalety

Technika połączeń zaprasowywanych na „zimno” systemów instalacyjnych Viega Megapress, Megapress S i Megapress S XL sprawiła, że instalacja grubościennych rur stalowych stała się bardziej ekonomiczna, a zarazem bezpieczniejsza. W zależności od średnicy rury połączenie wykonuje się nawet 80 procent szybciej niż w przypadku konwencjonalnego spawania – bez ryzyka pożaru i nawet wtedy, gdy w rurociągu znajdują się resztki wody. Jest to szczególnie ważne w środowisku przemysłowym. Ze względu na dobrą koniunkturę i widoczne na rynku problemy z niedoborem wykwalifikowanych pracowników technika połączeń zaprasowywanych „na zimno” stanowi szczególnie duże ułatwienie pracy. W poniższej tabeli przedstawiono przegląd zalet Megapress. Dalsze pomocne linki i informacje o produktach Megapress znajdują się po prawej stronie.

ZALETY SYSTEMU VIEGA MEGAPRESS S

  • ekonomiczność: nawet 60% krótszy czas montażu połączenia w porównaniu ze spawaniem w przypadku średnic od 3/8 do 2 cali
  • brak ryzyka pożaru, ponieważ w przypadku techniki połączeń zaprasowywanych na zimno nie ma otwartego ognia ani spalin
  • oszczędność czasu i brak dodatkowych kosztów ochrony przeciwpożarowej
  • element uszczelniający z FKM do temperatury roboczej do 140°C
  • SC-Contur firmy Viega we wszystkich złączkach Megapress. Podczas próby ciśnieniowej od razu widać niezaprasowane złączki
  • wysoka uniwersalność: do zaprasowywania wszelkiego rodzaju grubościennych rur stalowych o średnicy znamionowej od 3/8 do 2 cali – rur bez szwu i rur spawanych, rur bez powłoki, rur ocynkowanych i rur malowanych żywicą epoksydową

Teraz można zaprasowywać również grubościenne rury stalowe w sieciach ciepłowniczych za wejściem do budynku.

Wybrane podukty Megapress S

Więcej informacji na ten temat

Do pobrania