Normy i przepisy

Normy i przepisy podane w instrukcjach obsługi Viega odnoszą się głównie do Niemiec i Europy. Normy i przepisy są zebrane w zestawieniu znajdującym się na początku instrukcji obsługi.

W uzupełnieniu lub alternatywnie często obowiązuje szereg przepisów krajowych. Przepisy krajowe nie są podane w instrukcji obsługi, lecz zebrane w niniejszym dokumencie i zestawione z przepisami obowiązującymi w Niemczech, z zachowaniem starań o zapewnienie ich jak największej aktualności.


Normy i wytyczne firmy Viega są w trakcie opracowywania i zostaną wkrótce udostępnione.