Nota prawna

Prawa autorskie
© Viega Holding GmbH & Co. KG, Attendorn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie obrazy, teksty, grafiki, rysunki, pliki wideo, filmy, animacje, dźwięki i pozostałe dzieła dostępne na tej stronie internetowej podlegają – o ile nie zaznaczono inaczej – prawu autorskiemu i innym prawom ochronnym własności intelektualnej. Wszelkie podrabianie i modyfikacje są zabronione. Zapisywanie, powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie i odtwarzanie bez uprzedniej pisemnej zgody Viega Holding GmbH & Co. KG jest wyraźnie zabronione. Zwracamy uwagę, że dzieła dostępne na tej stronie internetowej podlegają częściowo prawom ochronnym podmiotów trzecich.


Prawa znaków towarowych

O ile nie podano inaczej, wszystkie używane na tej stronie znaki towarowe (logotypy, znaki słowne, słowno-graficzne) podlegają ochronie marek na rzecz Viega Holding GmbH & Co. KG i nie mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Viega Holding GmbH & Co. KG w żadnej formie.

 

 

 

Odpowiedzialność
Wszystkie treści na tej stronie zostały przygotowane z najwyższą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować aktualności, prawidłowości i kompletności informacji, a także stałego, bezusterkowego dostępu do strony internetowej. W przypadku gdy na tej stronie znajdują się odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich, Viega nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ich treści. Wyklucza się odpowiedzialność za szkody spowodowane lekkim niedbalstwem, o ile nie nastąpiło naruszenie istotnych zobowiązań umownych i nie doszło do uszkodzeń ciała bądź utraty zdrowia lub życia. Te same postanowienia obowiązują prawnych przedstawicieli firmy lub jej pełnomocników. Nie narusza to roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt (niem. ProdHaftG).


Stosowane na tej stronie internetowej pojęcie „Viega”, w zależności od kontekstu, odnosi się do Grupy Viega, składającej się z Viega Holding GmbH & CO KG i jej bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych lub do marki Viega. Poszczególne spółki Grupy Viega stanowią prawnie oddzielne i niezależne podmioty i jako takie działają samodzielnie. Pojęcia „Viega” nie należy zatem każdorazowo odnosić jako wskazanie na konkretną spółkę Grupy Viega.