Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony internetowej Viega i jej podstron jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli użytkownik korzysta z usług specjalnych Viega za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być wymagane przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zwykle uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą. Wyjątek dotyczy przypadków, w których dozwolone jest przetwarzanie danych zgodnie z prawem.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, musi być zgodne z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych (w Polsce w szczególności z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Za pomocą niniejszej polityki prywatności firma Viega chce poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych przez firmę Viega. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach wynikających z niniejszej polityki prywatności.

Celem firmy Viega jest ochrona prywatności użytkowników witryny w jak największym stopniu. Zastosowane środki bezpieczeństwa odpowiadają stanowi techniki. Dane użytkownika są traktowane poufnie i są chronione przed nieuprawnionym lub niezamierzonym ujawnieniem. Dane użytkownika nie będą publikowane ani przekazywane stronom trzecim bez wyraźnej uprzedniej zgody.

1. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych, innych przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych to:
Viega Holding GmbH & Co. KG (zwana także skrótowo „Viega” w niniejszej polityce prywatności)
Viega Platz 1, 57439 Attendorn
+49 (0) 2722 61-0
webmaster@viega.de

2. Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych Grupy Viega to:
Firma VIA Consult GmbH & Co. KG
Pan Karsten Kunde
+49 2761 837511
datenschutz@viega.de

3. Tworzenie plików dziennika

Przy każdym uruchomieniu tej strony firma Viega rejestruje dane i informacje z komputera uruchamiającego za pomocą zautomatyzowanego systemu. Są one przechowywane w plikach dziennika serwera dostarczającego stronę internetową.
W tym miejscu mogą być rejestrowane następujące dane:
• adres IP komputera uruchamiającego
• data i godzina dostępu,
• data, URL i ilość pobranych danych
• dane identyfikacyjne przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego komputera uruchamiającego
• strona internetowa, z której nastąpił dostęp lub przekierowanie na tę stronę
• nazwa dostawcy Internetu użytkownika

Adres IP przekazywany jest przy każdym zapytaniu do serwera, aby serwer wiedział, gdzie należy wysłać odpowiedź. Adres IP otrzymuje każdy użytkownik internetu od swojego dostawcy usług internetowych (ISP), jak tylko łączy się z Internetem. ISP może odtworzyć, jaki adres IP został przyporządkowany w danym czasie do którego ze swoich klientów. W czasie gdy przechowywany jest adres IP, można teoretycznie, z pomocą dostawcy usług internetowych, sprawdzić tożsamość właściciela połączenia. Dlatego my i nasi dostawcy usług statystycznych zachowujemy adres IP tylko w skróconej formie (anonimowej) i używamy go tylko do identyfikacji sesji, do geolokalizacji (do poziomu miasta) oraz w celu ochrony przed atakami. Następnie adres IP jest ponownie usuwany, dzięki czemu zebrane dane pozostają anonimowe, a ich przyporządkowanie do tożsamości użytkownika z pomocą dostawcy usług internetowych nie jest już możliwe.

Podstawą prawną do tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych służy dostarczeniu zawartości strony internetowej w celu zapewnienia funkcjonalności naszych systemów informatycznych i optymalizacji strony internetowej. Dane plików dziennika są zawsze przechowywane oddzielnie od innych danych osobowych. Ocena danych osobowych do celów marketingowych nie odbywa się w tym kontekście.

W tym celu uzasadniony jest interes firmy Viega w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej jest tak w przypadku, gdy dana sesja jest zakończona. W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika ma to miejsce po maksymalnie siedmiu dniach. Możliwe jest zapisywanie wykraczające poza ten zakres. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, dzięki czemu przypisanie wywołującego użytkownika nie jest już możliwe.

Gromadzenie danych do udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania witryny. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu ze strony użytkownika. 

4. Cookies

Viega korzysta na tej stronie z tzw. plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki, a tym samym użytkownika podczas pobierania witryny.

Następujące dane są przechowywane i przesyłane w plikach cookie:
(ustawienia językowe, artykuły w koszyku, informacje logowania)

Ponadto używamy plików cookie w naszej witrynie, które umożliwiają analizę zachowania użytkowników podczas przeglądania.
W ten sposób można przesyłać następujące dane: poniżej znajduje się lista zbieranych danych. Mogą to być na przykład: wprowadzane terminy wyszukiwania, częstotliwość odsłon, korzystanie z funkcji witryny

Poniżej informujemy, które pliki cookie są zapisywane, jaki jest ich cel, a także określamy datę wygaśnięcia:

NazwaCelRodzajOkres przechowywania
PHPSESSIDTechniczny plik cookie do udostępniania plików wideo przez Movingimage24sesyjnysesja
wt3_eidKorzystanie ze statystyk Webtrekk
stały
6 miesięcy
wt3_sid
   
wt_rla
   
CookieHint   
NSC_wjfhb_xxx.wjfhb.dpn   
datesFilterQ   
renderid   
session   
viega_noticelist_token   
wt_nbg_Q3   

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Celem korzystania z technicznie koniecznych plików cookie jest ułatwienie korzystania z witryn dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka została rozpoznana nawet po zmianie strony.

Dane użytkownika zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie będą wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

W tym celu uzasadniony jest nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika, a następnie przekazywane przez komputer do naszej witryny. Dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej używanej przez użytkownika, użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Można to zrobić automatycznie. Jeżeli pliki cookie zostaną wyłączone na naszej stronie internetowej, może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji witryny.

5. YouTube

Viega ma zintegrowane komponenty z YouTube na tej stronie. YouTube to witryna internetowa udostępniania wideo, gdzie użytkownicy udostępniają klipy wideo, a także możliwe jest również darmowe oglądanie, komentowanie i ocena. Informacje na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Przez każde uruchomienie poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez firmę Viega i na której zintegrowany jest komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa nawiązuje automatyczne połączenie z systemem informatycznym użytkownika poprzez odpowiedni komponent YouTube, aby pobrać odpowiedni komponent YouTube ze strony YouTube. W ramach tego procesu technicznego serwisy YouTube i Google otrzymują informację, którą konkretną stronę naszej witryny odwiedza użytkownik.

Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje, uruchamiając podstronę zawierającą film z YouTube, które konkretne podstrony naszej witryny użytkownik odwiedza. Te informacje są zbierane przez YouTube i Google oraz przyporządkowywane do konta YouTube użytkownika.

Jeśli użytkownik nie chce przekazywać tych informacji do YouTube i Google, może uniemożliwić transmisję danych, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wywołaniem naszej witryny.

Polityka prywatności YouTube, dostępna pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, przedstawia gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez YouTube i Google.

6. Narzędzie do analizy Webtrekk

Niektóre dane zebrane podczas wizyty na naszej stronie są wykorzystywane do analizy statystycznej.
Viega korzysta z usług firmy Webtrekk GmbH, Hannoversche Str. 19, 10115 Berlin, w celu zbierania danych statystycznych na temat korzystania z naszej strony internetowej i do optymalizacji naszej oferty. Webtrekk otrzymał certyfikat ochrony danych w zakresie oprogramowania Web Controlling od TÜV Saarland. Częścią certyfikacji jest audyt Webtrekk na miejscu w Berlinie i w lokalizacji hostingu, podczas którego sprawdzane jest rejestrowanie i przetwarzanie danych śledzenia pod kątem zgodności z ochroną danych i bezpieczeństwem danych.

Podstawą certyfikacji były:

• katalog wymagań ochrony danych – V1.3,
• prawne wymagania ochrony danych,
• zasady bezpieczeństwa IT zgodnie z aktualnym stanem techniki w powiązaniu z ochroną podstawową IT zgodnie z BSI, a także ISO 27000,
• raport kontrolny TR00969.

W ramach odwiedzin na stronie do celów web controllingu zapisywane są niektóre informacje przekazywane przez przeglądarkę, a następnie analizowane. Zapisywanie następuje przez piksel zintegrowany z każdą stroną internetową. Zapisywane są następujące dane:

• request (nazwa żądanego pliku),
• Typ przeglądarki/wersja przeglądarki (np.: Internet Explorer 11.0)
• język przeglądarki (np.: niemiecki),
• używany system operacyjny (np.: Windows 10)
• wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki,
• rozdzielczość monitora,
• aktywacja skryptu Java,
• Java wł./wył.,
• pliki cookie wł./wył.,
• głębia koloru,
• URL poprzednio odwiedzonej strony.
• adres IP – jest natychmiast anonimizowany i po przetworzeniu usuwany,
• godzina dostępu,
• kliknięcia.

Bardziej szczegółowy wykaz przekazanych informacji można znaleźć na stronie: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung.html. Webtrekk przechowuje adres IP tylko w skróconej (zanonimizowanej) formie i wykorzystuje go wyłącznie w celu identyfikacji sesji, do geolokalizacji oraz w celu ochrony przed cyberatakami. Adres IP jest następnie natychmiast usuwany, aby zebrane dane były anonimowe.

Webtrekk używa następujących plików cookie:
• plik cookie sesyjny (do wykrywania sesji, okres przechowywania: jedna sesja)

• długoterminowy plik cookie (do wykrywania nowych / stałych klientów: 6 miesięcy)

• plik cookie opt-out (w przypadku sprzeciwu wobec śledzenia: 60 miesięcy)

Użytkownik może określić w ustawieniach przeglądarki, czy pliki cookie mogą być zapisywane. Jeśli użytkownik nie chce być śledzony konkretnie przez witrynę internetową Viega, może sprzeciwić się śledzeniu. Aby wnieść sprzeciw, użytkownik może kliknąć poniższy link http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Webtrekk GmbH, http://www.webtrekk.com. 

7. Newsletter

Jeśli użytkownik subskrybuje newsletter Viega, dane odpowiedniego formularza wpisywania danych zostaną przesłane do Viega.
Podczas rejestracji do newslettera zapisywany jest adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji. Ma to zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub adresu e-mail. Przekazywanie danych do osób trzecich nie ma miejsca. Wyjątkiem jest sytuacja, jeżeli istnieje prawny obowiązek ujawnienia.

Dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania danych po rejestracji do newslettera przez użytkownika jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Subskrypcja newslettera może zostać zakończona przez użytkownika w dowolnym momencie. Podobnie można w dowolnym momencie odwołać zgodę na przechowywanie danych osobowych. W tym celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link.
Dodatkowo użytkownik może dokonać rezygnacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: newsletter@viega.pl
 

8. Pozostałe oferty online

Na naszej stronie internetowej dostępne są inne oferty online firmy Viega, jak np. portal dostawców i portal kariery. W przypadku tych ofert obowiązuje również niniejsza polityka prywatności.

W przypadku niektórych formularzy wymagane jest wprowadzenie danych osobowych przez użytkownika. Dane w odpowiednim formularzu wprowadzania danych są przesyłane do Viega i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez firmę Viega.

Podczas korzystania z formularzy wprowadzania danych zapisywany jest również adres IP użytkownika oraz data i czas korzystania.

Ma to zapobiec niewłaściwemu użyciu usług. Przekazywanie danych do osób trzecich nie ma miejsca. Wyjątkiem jest sytuacja, jeżeli istnieje prawny obowiązek ujawnienia.

Podobnie przechowywane są częściowo imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres i firma klienta.

Gromadzenie tych danych jest niezbędne do udostępnienia żądanych treści lub usług. Dane służą wyłącznie do przetwarzania lub kontaktowania się z użytkownikiem.

Podstawą prawną przetwarzania danych, przesyłanych za pomocą formularza wprowadzania danych, jest art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną do przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Użytkownicy mają możliwość usunięcia lub zmodyfikowania przechowywanych danych w dowolnym momencie. Użytkownik otrzymuje informacje o przechowywanych o nim danych osobowych w dowolnym momencie.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia.

9. Możliwości nawiązania kontaktu

Na stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Ewentualnie można kontaktować się za pomocą podanego adresu e-mail. Jeśli użytkownik skontaktuje się z firmą Viega za pośrednictwem jednego z tych kanałów, dane osobowe przesłane przez użytkownika zostaną automatycznie zapisane. Są to zawsze imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i nazwa firmy. Dodatkowe dane mogą opcjonalnie zostać udostępnione przez użytkownika.

Zapisywanie służy wyłącznie do przetwarzania lub kontaktowania się z użytkownikiem. Przekazywanie danych do osób trzecich nie ma miejsca.

Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jeżeli kontakt drogą mailową ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych z formularza wpisywania danych służy nam jedynie do przetwarzania kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail istnieje wymagany uprawniony interes w przetwarzaniu danych.
Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwego wykorzystania formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych z formularza wprowadzania danych w celu nawiązania kontaktu i z wiadomości wysłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu konwersacji z użytkownikiem. Konwersacja zostaje zakończona, kiedy można wywnioskować z okoliczności, że odpowiedni stan rzeczy został ostatecznie wyjaśniony.

10. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Zasadniczo firma Viega przetwarza i przechowuje dane osobowe użytkowników tylko tak długo, jak to konieczne, aby osiągnąć cel przechowywania. Ponadto takie przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli zostało przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach i innych przepisach, którym podlega Viega. Zablokowanie lub usunięcie danych ma również miejsce, gdy upłynie okres przechowywania określony przez wyżej wymienione normy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy.

Po wygaśnięciu celu przechowywania lub upłynięciu okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych przepisach dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane.

11. Prawa osoby zainteresowanej

Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane, użytkownik jest osobą zainteresowaną w myśl Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i ma on następujące prawa względem Viega:

11.1 Prawo do informacji

Użytkownik może poprosić firmę Viega o potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące jego osoby są przez nas przetwarzane.
Jeśli takie przetwarzanie odbywa się, użytkownik może zażądać od firmy Viega następujących informacji:
a. cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;
b. kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
c. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały ujawnione lub zostaną ujawnione
d. planowany czas przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeżeli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria ustalania czasu przechowywania;
e. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f. prawo do odwołania się do organu nadzorczego;
g. dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od użytkownika;
h. istnienie zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz - przynajmniej w tych przypadkach - znaczące informacje na temat logiki i zakresu oraz zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na użytkownika.
Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, czy dane osobowe dotyczące użytkownika są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście użytkownik może zażądać zastosowania odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w związku z przekazywaniem informacji.

11.2 Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do sprostowania i/lub dokonania uzupełnienia wobec firmy Viega, jeśli przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Viega musi bezzwłocznie dokonać korekty.

11.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania

W następujących warunkach użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą:
a. jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych przez okres, który umożliwia firmie Viega weryfikację poprawności danych osobowych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych;
c. Viega nie potrzebuje już dłużej danych osobowych do celów przetwarzania, natomiast użytkownik potrzebuje dane do wniesienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub
d. jeśli użytkownik złożył sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione przyczyny firmy Viega przeważają nad powodami użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkowników zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane – niezależnie od ich przechowywania – tylko za zgodą użytkownika lub w celu wniesienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na istotny publicznej interes Unii lub państwa członkowskiego.
Jeżeli ograniczenie przetwarzania zgodnie z ww. warunkami zostało ograniczone, użytkownik zostanie poinformowany przez firmę Viega przed zniesieniem ograniczenia.

11.4 Prawo do usunięcia

11.4.1. Obowiązek usunięcia

Każdy użytkownik może zażądać of firmy Viega natychmiastowego usunięcia danych osobowych, a firma Viega będzie zobowiązana do usunięcia tych danych bez zbędnej zwłoki, jeśli wystąpi jedna z poniższych przyczyn:

a. Dane osobowe dotyczące użytkownika nie są już konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób.
b. Użytkownik odwołuje swoją zgodę na przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
c. Użytkownik składa sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wobec przetwarzania i nie istnieją żadne uzasadnione powody przetwarzania lub użytkownik składa sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
d. Dane osobowe dotyczące użytkownika zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
e. Usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązania prawnego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega spółka Viega.
f Dane osobowe użytkowników zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

11.4.2. Informacje dla osób trzecich

Jeżeli firma Viega upubliczniła dane osobowe użytkownika i jest zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Viega podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty realizacji, w celu poinformowania osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzają dane osobowe, że użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, zwrócił się do firmy Viega o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii, a także replikacji.

11.4.3. Wyjątki

Prawo do usunięcia nie obowiązuje, jeśli przetwarzanie jest konieczne
a. do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b. w celu wykonania obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich, którym podlega firma Viega, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej firmie Viega;
c. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i, a także zgodnie z art. 9 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
d. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jeśli prawo podane w ust. 1 sprawia, że niemożliwe jest osiągnięcie celu niniejszego przetwarzania lub je poważnie osłabia, lub
e. do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

11.5 Prawo do informacji

Jeśli użytkownik skorzystał z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wobec firmy Viega, firma Viega jest zobowiązana do poinformowania wszystkich odbiorców, którym dane osobowe użytkownika zostały ujawnione, o sprostowaniu lub usunięciu danych, lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnych kosztów.
Użytkownikowi przysługuje prawo wobec firmy Viega do bycia poinformowanym o tych odbiorcach.

11.6 Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymywania danych osobowych dotyczących użytkownika dostarczonych firmie Viega w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie. Ponadto użytkownik ma prawo przekazać te dane innemu administratorowi danych bez żadnych przeszkód ze strony Viega, której dostarczono te dane osobowe, jeżeli
a. przetwarzanie odbyło się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub art. 9 ust. 2 lit. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz
b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Viega.

11.7 Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do zgłoszenia sprzeciwu; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.
Viega nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba, że może ona wykazać ważne i uzasadnione powody dla przetwarzania, które przeważają nad interesem, prawami i wolnością osoby, której dane dotyczą, albo jeżeli przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
Jeżeli przetwarzane są dane osobowe użytkownika do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika dla celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.
Użytkownik ma możliwość, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, korzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE.

11.8 Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody w zakresie ochronie danych

Użytkownik ma prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody w zakresie ochronie danych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu odwołania.

11.9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego znaczące negatywne skutki. Nie dotyczy to decyzji
a. do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a firmą Viega
b. gdy jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Viega i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów użytkownika; lub
c. za wyraźną zgodą użytkownika.

Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na specjalnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, chyba że zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a lub g zostały podjęte rozsądne środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika.
W odniesieniu do przypadków podanych w punktach a i c firma Viega podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i swobód oraz uzasadnionych interesów użytkownika, które zawierają co najmniej prawo do uzyskania ingerencji osoby ze strony firmy Viegas, po przedstawieniu własnej pozycji i do odwołania się od decyzji.

11.10 Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka ochrony prawnej użytkownik ma prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, w którym pracuje lub w którym podejrzewa naruszenie przepisów, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych użytkownika narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Organ nadzoru, w którym została złożona skarga, informuje skarżącego o statusie i wynikach odwołania, w tym o możliwości korzystania ze środków prawnych na podstawie art. 78 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

12. Podstawa prawna przetwarzania

W zakresie, w jakim Viega uzyskuje zgodę użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych służy jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Przy przetwarzaniu danych osobowych wymaganych do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dotyczy to również operacji przetwarzania wymaganych do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega firma Viega, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
W przypadku gdy istotne interesy użytkownika lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. d Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych służy jako podstawa prawna.
Jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów firmy Viega lub strony trzeciej i jeżeli interesy, prawa podstawowe i podstawowe wolności użytkownika nie mają pierwszeństwa, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Uzasadnione interesy firmy Viega polegają na prowadzeniu działalności firmy Viega.

 

 

Państwa osoba kontaktowa