Ochrona danych

Viega zbiera, zapisuje i przetwarza dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. Jeśli jest to możliwe, dane są traktowane anonimowo. Zbieranie, zapisywanie i przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Viega stawia sobie wymóg możliwie najlepszej ochrony danych. Zastosowane środki bezpieczeństwa odpowiadają stanowi techniki. Dane użytkownika są traktowane poufnie i chronione przed nieuprawnionym lub niezamierzonym przekazaniem. Dane bez wyraźnej zgody użytkownika nie są upubliczniane, ani przekazywane w nieuprawniony sposób stronie trzeciej.

1. Rejestrowanie danych podczas dostępu z Internetu

W trakcie wizyty na stronie internetowej serwer internetowy zapisuje dane dostępu w pliku protokołu. Do momentu automatycznego usunięcia rejestrowane są następujące dane:

 • adres IP komputera,
 • data i godzina dostępu,
 • data, URL, a także ilość pobranych danych,
 • dane pozwalające na identyfikację przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego komputera,
 • strona internetowa, z której poziomu nastąpił dostęp na naszą stronę internetową,
 • nazwa dostawcy usług internetowych użytkownika.

Viega nie możne przyporządkować tych danych do określonej osoby. Dane są analizowane w celach statystycznych i wykorzystywane w celu poprawy oferty.

2. Cookies

Na swoich stronach internetowych Viega stosuje pliki cookie, dzięki którym korzystanie ze strony jest bardziej komfortowe, a także możliwe jest wykonywanie pewnych funkcji. Pliki cookie to krótkie informacje tekstowe zapisywane na komputerze.

Tak zwane „stałe pliki cookie” pozostają zapisane na komputerze użytkownika i umożliwiają firmie Viega rozpoznanie użytkownika przy kolejnej wizycie. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie na swoim komputerze, zmieniając odpowiednie ustawienia w przeglądarce.

Poniżej informujemy, które pliki cookie są zapisywane, jaki jest ich cel, a także określamy datę wygaśnięcia:

Nazwa Cek Rodzaj Okres przechowywania
PHPSESSID Techniczny plik cookie do udostępniania plików wideo przez Movingimage24 sesyjny sesja
wt3_eid Korzystanie ze statystyk Webtrekk
stały
6 miesięcy
wt3_sid
     
wt_rla
     
CookieHint      
NSC_wjfhb_xxx.wjfhb.dpn      
datesFilterQ      
renderid      
session      
viega_noticelist_token      
wt_nbg_Q3      

3. Narzędzie do analizy

Niektóre z danych zapisanych podczas wizyty na stronie są wykorzystywane do analizy statystycznej. Zakres danych jest opisany poniżej. Dane są przekazywane do firmy Webtrekk GmbH świadczącej usługi statystyczne.

Viega korzysta z usług firmy Webtrekk GmbH w celu uzyskania danych statystycznych o korzystaniu z oferty internetowej i odpowiedniej optymalizacji oferty. Webtrekk otrzymał certyfikat ochrony danych w zakresie oprogramowania Web Controlling od TÜV Saarland. Częścią certyfikacji jest audyt Webtrekk na miejscu w Berlinie i w lokalizacji hostingu, podczas którego sprawdzane jest rejestrowanie i przetwarzanie danych śledzenia pod kątem zgodności z ochroną danych i bezpieczeństwem danych.
Podstawą certyfikacji były:

 • katalog wymagań ochrony danych – V1.3,
 • prawne wymagania ochrony danych,
 • zasady bezpieczeństwa IT zgodnie z aktualnym stanem techniki w powiązaniu z ochroną podstawową IT zgodnie z BSI, a także ISO 27000,
 • raport kontrolny TR00969.

W ramach odwiedzin na stronie do celów web controllingu zapisywane są niektóre informacje przekazywane przez przeglądarkę, a następnie analizowane. Zapisywanie następuje przez piksel zintegrowany z każdą stroną internetową. Zapisywane są następujące dane:

 • request (nazwa żądanego pliku),
 • typ/wersja przeglądarki (np.: Internet Explorer 6.0),
 • język przeglądarki (np.: niemiecki),
 • stosowany system operacyjny (np.: Windows XP),
 • wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki,
 • rozdzielczość monitora,
 • aktywacja skryptu Java,
 • Java wł./wył.,
 • pliki cookie wł./wył.,
 • głębia koloru,
 • URL poprzednio odwiedzonej strony,
 • adres IP – jest natychmiast anonimizowany i po przetworzeniu usuwany,
 • godzina dostępu,
 • kliknięcia.

Adres IP przekazywany jest przy każdym zapytaniu do serwera, aby serwer wiedział, gdzie należy wysłać odpowiedź. Adres IP jest przypisywany przez dostawcę usług internetowych w momencie łączenia się przez użytkownika z Internetem. Dostawca usług internetowych może sprawdzić, który adres IP w danym momencie został przyporządkowany danemu klientowi. W czasie gdy przechowywany jest adres IP, można teoretycznie, z pomocą dostawcy usług internetowych, sprawdzić tożsamość właściciela połączenia. Firma Viega i firma świadcząca usługi statystyczne zapisują adres IP w związku z tym tylko w skróconej (zanonimizowanej) formie i używają go wyłącznie do identyfikacji sesji, geolokalizacji (do poziomu miasta), a także do ochrony przed atakami. Następnie adres IP jest ponownie usuwany, dzięki czemu zebrane dane pozostają anonimowe, a ich przyporządkowanie do tożsamości użytkownika z pomocą dostawcy usług internetowych nie jest już możliwe.

4. Newsletter
Użytkownik może się zarejestrować w celu otrzymywania newslettera. W tym celu należy podać adres e-mail. Pozostałe dane służą do optymalizacji newslettera. Dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera. Rezygnacja z newslettera jest możliwa w dowolnym momencie. Na końcu każdego newslettera znajduje się odpowiedni link. Po jego kliknięciu użytkownik zostaje usunięty z listy subskrybentów newslettera i otrzymuje potwierdzenie e-mailem.

Ponadto rezygnacji można dokonać, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: newsletter@viega.pl lub info@viega.pl

5. Pozostałe oferty online
Na naszej stronie internetowej dostępne są inne oferty online naszego przedsiębiorstwa, jak np. portal dostawców i portal kariery. W odniesieniu do tych ofert obowiązują dalsze postanowienia o ochronie danych dostępne na danej stronie.

6. Formularz kontaktowy / wezwanie do wycofania z rynku / informacje prasowe itd.
Za pomocą formularza kontaktowego można kierować do nas zapytania. Dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania.

7. Aktualizacja / usunięcie danych osobowych użytkownika
W przypadku udostępnienia przez użytkownika jego danych osobowych istnieje możliwość wglądu do tych danych, ich zmiany lub usunięcia poprzez wysłanie e-maila na adres info@viega.pl. Użytkownik ma ponadto prawo w dowolnym momencie do odwołania jednorazowo udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość.

Usunięcie zapisanych danych osobowych następuje, gdy użytkownik odwołał zgodę na przechowywanie lub ich dostępność nie jest już wymagana w celu spełnienia celu, w którym zostały zapisane. Usunięcie następuje najpóźniej wraz z upływem terminów ustawowych.

Państwa osoba kontaktowa