Przywróć Przywróć

Prevista Pure

Informacje ogólne

Bloki naścienne do zabudowy mokrej (ściana murowana). Gotowe do montażu bloki naścienne do konstrukcji podtynkowych o wysokości elementu i pomieszczenia. Mocowanie bloków naściennych przez wmurowanie lub obmurowanie. Zintegrowane wycięcia do bezpiecznego połączenia ze ścianą murowaną. Możliwość montażu szeregowego przy użyciu szyny montażowej.

Bloki naścienne do:
WC, bidet, umywalka, pisuar

 • Pokaż więcej
  Wskazówka
  Używanie systemu do celówmediów innych niż opisane wymaga uzgodnienia z firmą Viega! Obciążenie: miska WC i bidet — 400 kg, umywalka i pisuar — 150 kg, poręcze i uchwyty — 100 kg! Spełnia ogólne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i akustycznej. Szczegółowe informacje o ochronie przeciwpożarowej i akustycznej znajdują się na stronie internetowej Viega lub u odpowiedniej osoby do kontaktuViega.

  Przyciski uruchamiające-​konfigurator
  Aplikacja do łatwegoszybkiego określania i wizualizacji odpowiedniego przycisku uruchamiającego do projektowania łazienki.

  Zastrzega się możliwość występowania zmian i pomyłek!
  Aktualne wymiary oraz dane techniczne znajdują się na stronie viega.pl i należy je sprawdzić przed zakupem, podczas planowania, budowy i użytkowania. Nasze produkty są stale optymalizowane.

  Ten opis produktu zawiera ważne informacje o produkcieszczególności informacje o wyborze systemu, montażu i uruchomieniu, jak równieżjego przeznaczeniu oraz, w razie potrzeby, o działaniach konserwacyjnych. Niniejsze informacje o produktach, ich właściwościachtechnikach ich zastosowania opierają się na aktualnie obowiązujących normach w Europie (np. EN) i/lub w Niemczech (np. DIN/DVGW). Niektóre fragmenty tekstu mogą odnosić się do przepisów technicznych w Europie/Niemczech. Należy je uznać za zalecenia dla innych krajów, w których nie istnieją odpowiednie wymogi krajowe. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/​europejskimi przepisami podanymi w opisie produktu. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.


  Prevista Pure

W ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie, aby jak najbardziej zwiększyć wygodę korzystania z tej strony internetowej, umożliwić jej ulepszanie i uzyskać dane statystyczne. Nie używamy plików cookie w celu tworzenia profili użytkowania. Więcej informacji znajduje się w naszej Deklaracji o ochronie danych