Przywróć Przywróć

Przyciski uruchamiające/wyposażenie

Informacje ogólne

Komponenty do uruchamiania spłukiwania do WCpisuaru.miejsce przycisku uruchamianego mechanicznie można zamontować wersję elektroniczną.

Wskazówka
Do przycisków uruchamiających WC i pisuaru Viega w wersji szklanej stosuje się wyłącznie jednowarstwowe szkło bezpieczne. Spłuczki podtynkowe 3H i 3L można łączyć z przyciskami uruchamiającymi do WC do Prevista. Nasze przyciski ekspozycyjne (bez funkcji) można znaleźć w grupie przycisków ekspozycyjnych na stronie internetowej Viega.

 • Pokaż więcej
  Przyciski uruchamiające-​konfigurator
  Aplikacja do łatwegoszybkiego określania i wizualizacji odpowiedniego przycisku uruchamiającego do projektowania łazienki.

  Zastrzega się możliwość występowania zmian i pomyłek!
  Aktualne wymiary oraz dane techniczne znajdują się na stronie viega.pl i należy je sprawdzić przed zakupem, podczas planowania, budowy i użytkowania. Nasze produkty są stale optymalizowane.

  Ten opis produktu zawiera ważne informacje o produkcieszczególności informacje o wyborze systemu, montażu i uruchomieniu, jak równieżjego przeznaczeniu oraz, w razie potrzeby, o działaniach konserwacyjnych. Niniejsze informacje o produktach, ich właściwościachtechnikach ich zastosowania opierają się na aktualnie obowiązujących normach w Europie (np. EN) i/lub w Niemczech (np. DIN/DVGW). Niektóre fragmenty tekstu mogą odnosić się do przepisów technicznych w Europie/Niemczech. Należy je uznać za zalecenia dla innych krajów, w których nie istnieją odpowiednie wymogi krajowe. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/​europejskimi przepisami podanymi w opisie produktu. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.
W ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie, aby jak najbardziej zwiększyć wygodę korzystania z tej strony internetowej, umożliwić jej ulepszanie i uzyskać dane statystyczne. Nie używamy plików cookie w celu tworzenia profili użytkowania. Więcej informacji znajduje się w naszej Deklaracji o ochronie danych