Megapress S

Informacje ogólne

Megapress S

System złączek zaprasowywanych ze stali niestopowej 1.0308 do czarnych, ocynkowanych, lakierowanych przemysłowo i malowanych proszkowo rur stalowych wg PN‑EN 10255, PN-EN 10220 / PN-EN 10216‑1 oraz PN-EN 10220 / PN-EN 10217‑1.

Złączki zaprasowywane

Złączki zaprasowywane Megapress S  wykonane ze stali 1.0308 i  pokryte zewnętrzną galwaniczną powłoką cynkowo-​niklową.
Wszystkie rozmiary z SC‑Contur – połączenia, które w czasie montażu przez pomyłkę nie zostały zaprasowane, stają się widoczne w trakcie napełniania instalacji. SC‑Contur spełnia wymagania normy DVGW W 534, punkt 12.14, Złączki z wymuszoną nieszczelnością.
Podczas próby szczelności z użyciem wody system Viega gwarantuje wykrycie niezaprasowanych połączeń w zakresie ciśnienia od 0,1 MPa–0,65 MPa, a przy próbie szczelności z użyciem sprężonego powietrza lub gazów obojętnych w zakresie od 22 hPa–0,3 MPa.


Oznaczenie
biała kropka, czarny prostokąt z symbolem »Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej«
Elementy uszczelniające
FKM, czarny matowy

Wymiary
D⅜ (DN10); D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); D2 (DN50);
D2½ (DN65); D3 (DN80); D4 (DN100)
D = średnica zewnętrzna rury wg PN‑EN 10255

Zakresy zastosowania
instalacje przemysłowe
instalacje grzewcze i ciepłownicze wg AGFW FW 524 (przyłącze do budynku, ≤ DN50)
zamknięte obiegi chłodzenia i grzania
instalacje sprężonego powietrza
instalacje gaśnicze i tryskaczowe
instalacje do gazów technicznych (konieczne zapytanie)

Używanie do innych niż podano obszarów zastosowania wymaga uzgodnienia z infolinią techniczną firmy Viega poprzez
wysłanie zapytania materiałowego.

Warunki robocze
  • temperatura robocza - 5°C do +140°C
  • ciśnienie robocze maks. 1,6 MPa (PN 16)

Wskazówki
System Megapress S jest przeznaczony do
  • instalacji gaśniczych i tryskaczowych (zwrócić uwagę na wymaganą minimalną i maksymalną grubość ścianki rury)
  • rury wg PN‑EN 10220 / PN-EN 10216‑1 / PN-EN 10217‑1:
    szereg 1: D⅜–D4
System Megapress S nie jest przeznaczony do
  • gazów palnych wg normy DVGW G 260
  • instalacji wody użytkowej i innych systemów otwartych

Wskazówka zastosowanie w instalacjach grzewczych
Według VDI 2035 i PN‑EN 12828!

Komponenty Megapress S wolno stosować wyłącznie w połączeniuelementami należącymi do systemu!

Ochrona przed korozją zewnętrzną
Złączki zaprasowywane są zabezpieczone optymalnie przed korozją poprzez wysokiej klasy powłokę cynkowo-​niklową, która chroni je np. na wypadek powstawania skroplin w układach chłodzenia.
Użytą rurę należy odpowiednio zabezpieczyć antykorozyjnie, stosując się do zaleceń producenta.
Rury i złączki należy zaizolować zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.


Stosowanie zaciskarek
Przy tworzeniu połączeń Megapress S XL konieczne jest stosowanie Pressgun-​Press Booster (grupa produktowa Systemowe urządzenia zaciskowe).
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów złączek zaprasowywanych zależy w głównej mierze od dobrego stanu używanych zaciskarek i szczęk zaciskowych. W związkutym do zaciskania połączeń zaprasowywanych zalecamy stosowanie zaciskarek Viega. Narzędzia te należy regularnie kontrolować w autoryzowanych punktach serwisowych.

Dane techniczne
Złączki zaprasowywane i inne elementy systemu są stale optymalizowane. Na stronie internetowej firmy Viega viega.pl w zakładce Serwis można znaleźć aktualne wymiary montażowe.
Pokaż więcej
Megapress S

Materiały do pobrania

Wymiary Z  (1)
Prospekt  (3)