Przywróć Przywróć

Megapress S

Informacje ogólne

System złączek zaprasowywanych o zoptymalizowanym przepływie ze stali niestopowej 1.0308 z zewnętrzną galwaniczną powłoką cynkowo-​niklową do czarnych, ocynkowanych, lakierowanych przemysłowo i malowanych proszkowo rur stalowych. Złączka zaprasowywana z pierścieniem nacinającym ze stali nierdzewnej do zapewnienia mechanicznej wytrzymałości połączenia. Nadaje się do instalacji natynkowych i podtynkowych, przewodów rozprowadzających i pionów instalacyjnych.

Oznaczenie
Producent, wymiar rury, partia, biała kropka na końcówce zaprasowywanej, czarny prostokąt z symbolem »Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej«, ściągana biała naklejka jako wskaźnik zaprasowania

 • Pokaż więcej

  Megapress S  Złączki zaprasowywane z SC‑Contur
  Niezaprasowane połączenia są natychmiast widoczne podczas próby szczelności.
  Viega zapewnia wykrywanie niezaprasowanych połączeń w następujących zakresach ciśnienia w przypadku wody, sprężonego powietrza lub gazów obojętnych:
  min. ciśnienie wody: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  maks. ciśnienie wody: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. ciśnienie powietrza: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  maks. ciśnienie powietrza: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Elementy uszczelniające
  FKM (kauczuk fluorowęglowy), czarny matowy, wstępnie zamontowany

  Wymiary
  D⅜–4, dostępność wymiarów zgodnie z przepisami krajowymi

  Narzędzia
  Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów złączek zaprasowywanych zależy w głównej mierze od dobrego stanu używanych zaciskarek. Do wykonywania połączeń zaprasowywanych Megapress S XL wymagany jest Pressgun-​Press Booster. Zaciskarki Viega wymagają regularnej konserwacji przez autoryzowanych partnerów serwisowych.

  Zakresy zastosowań
  Instalacje przemysłowe
  Instalacje grzewcze i ciepłownicze wg AGFW FW 524 (przyłącze do budynku, ≤ DN50)
  Zamknięte obiegi instalacji grzewczych i chłodniczych
  Instalacje sprężonego powietrza
  Instalacje gaśnicze i tryskaczowe (uwzględnić wymaganą minimalną i maksymalną grubość ścianki)
  Instalacje gazów technicznych (wymagane zapytanie)

  Wskazówka
  Używanie systemu do celówmediów innych niż opisane wymaga uzgodnienia z firmą Viega! Szczegółowe informacje na temat zastosowań, ograniczeń i krajowych norm oraz wytycznych znajdują się w informacjach o produkcie w formie drukowanej lub na stronie internetowej firmy Viega.

  Wskazówka - normy i dopuszczenia
  Nadaje się do rur stalowych wg EN 10255, EN 10220 / EN 10216‑1, EN 10220 / EN 10217‑1.
  W przypadku zastosowania w instalacjach grzewczych przestrzegać dyrektywy VDI 2035 i PN-​EN 12828.
  Nie nadaje się do gazów palnych wg normy DVGW G 260 i instalacji wody użytkowej oraz innych systemów otwartych.

  Warunki pracy
  temp. robocza -5°C do +140°C (23 °F do 284 °F)
  ciśnienie robocze maks. 1,6 MPa (PN 16) / 16 bar / 232 PSI

  Materiał złączek
  Stal 1.0308

  Wskazówka - ochrona przed korozją zewnętrzną
  Złączki zaprasowywane są zabezpieczone optymalnie przed korozją przez powłokę cynkowo-​niklową, która chroni je – np. na wypadek powstawania skroplin w układach chłodzenia.
  Użytą rurę należy odpowiednio zabezpieczyć antykorozyjnie – patrz zalecenia producenta.
  Rurę i połączenie rurowe zaizolować zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

  Kalkulator spadków ciśnienia
  Aplikacja do łatwegoszybkiego doboru wymiarów przewodów rurowych instalacji wody użytkowej, ogrzewania i przewodów gazowych wraz z tabelą strat ciśnienia w całym systemie.

  Zastrzega się możliwość występowania zmian i pomyłek!
  Aktualne wymiary oraz dane techniczne znajdują się na stronie viega.pl i należy je sprawdzić przed zakupem, podczas planowania, budowy i użytkowania. Nasze produkty są stale optymalizowane.

  Ten opis produktu zawiera ważne informacje o produkcieszczególności informacje o wyborze systemu, montażu i uruchomieniu, jak równieżjego przeznaczeniu oraz, w razie potrzeby, o działaniach konserwacyjnych. Niniejsze informacje o produktach, ich właściwościachtechnikach ich zastosowania opierają się na aktualnie obowiązujących normach w Europie (np. EN) i/lub w Niemczech (np. DIN/DVGW). Niektóre fragmenty tekstu mogą odnosić się do przepisów technicznych w Europie/Niemczech. Należy je uznać za zalecenia dla innych krajów, w których nie istnieją odpowiednie wymogi krajowe. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/​europejskimi przepisami podanymi w opisie produktu. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.

W ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie, aby jak najbardziej zwiększyć wygodę korzystania z tej strony internetowej, umożliwić jej ulepszanie i uzyskać dane statystyczne. Nie używamy plików cookie w celu tworzenia profili użytkowania. Więcej informacji znajduje się w naszej Deklaracji o ochronie danych