Przywróć Przywróć

Megapress

Informacje ogólne

System złączek zaprasowywanych o zoptymalizowanym przepływie ze stali niestopowej 1.0308 z zewnętrzną galwaniczną powłoką cynkowo-​niklową do czarnych, ocynkowanych, lakierowanych przemysłowo i malowanych proszkowo rur stalowych. Złączka zaprasowywana z pierścieniem nacinającym ze stali nierdzewnej do zapewnienia mechanicznej wytrzymałości połączenia. Nadaje się do instalacji natynkowych i podtynkowych, przewodów rozprowadzających i pionów instalacyjnych.

Oznaczenie
Producent, wymiar rury, partia, czarna kropka na końcówce zaprasowywanej, czarny prostokąt z symbolem »Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej«, ściągana pomarańczowa/czarna naklejka jako wskaźnik zaprasowania

 • Pokaż więcej

  Megapress  Złączki zaprasowywane z SC‑Contur
  Niezaprasowane połączenia są natychmiast widoczne podczas próby szczelności.
  Viega zapewnia wykrywanie niezaprasowanych połączeń w następujących zakresach ciśnienia w przypadku wody, sprężonego powietrza lub gazów obojętnych:
  min. ciśnienie wody: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  maks. ciśnienie wody: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. ciśnienie powietrza: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  maks. ciśnienie powietrza: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Elementy uszczelniające
  EPDM (kauczuk etylenowo-​propylenowo-​dienowy)profilowany element uszczelniający, czarny, wstępnie zamontowany

  Wymiary
  D⅜–2, zewn.-Ø 38,0(DN32), zewn.-Ø 44,5 (DN40), zewn.-Ø 57,0 (DN50), dostępność wymiarów zgodnie z przepisami krajowymi

  Narzędzia
  Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów złączek zaprasowywanych zależy w głównej mierze od dobrego stanu używanych zaciskarek. Do wykonywania połączeń zaprasowywanych firma Viega zaleca stosowanie zaciskarek Viega. Zaciskarki Viega wymagają regularnej konserwacji przez autoryzowanych partnerów serwisowych.

  Zakresy zastosowań
  Instalacje przemysłowe
  Zamknięte obiegi instalacji grzewczych i chłodniczych
  Instalacje sprężonego powietrza
  Instalacje gaśnicze i tryskaczowe (uwzględnić wymaganą minimalną i maksymalną grubość ścianki)
  Instalacje gazów technicznych (wymagane zapytanie)

  Wskazówka
  Używanie systemu do celówmediów innych niż opisane wymaga uzgodnienia z firmą Viega! Szczegółowe informacje na temat zastosowań, ograniczeń i krajowych norm oraz wytycznych znajdują się w informacjach o produkcie w formie drukowanej lub na stronie internetowej firmy Viega.

  Wskazówka - normy i dopuszczenia
  Nadaje się do rur stalowych wg EN 10255, EN 10220 / EN 10216‑1, EN 10220 / EN 10217‑1.
  W przypadku zastosowania w instalacjach grzewczych przestrzegać dyrektywy VDI 2035 i PN-​EN 12828.
  Nie nadaje się do gazów palnych wg normy DVGW G 260 i instalacji wody użytkowej oraz innych systemów otwartych (wyjątek: wzór 4213.2 dopuszczony do wody użytkowej).

  Warunki pracy
  temp. robocza maks. 110°C / 230 °F
  ciśnienie robocze maks. 1,6 MPa (PN 16) / 16 bar / 232 PSI

  Materiał złączek
  Stal 1.0308
  brąz krzemowy: CC246E/CuSi4Zn9MnP

  Wskazówka - ochrona przed korozją zewnętrzną
  Złączki zaprasowywane są zabezpieczone optymalnie przed korozją przez powłokę cynkowo-​niklową, która chroni je – np. na wypadek powstawania skroplin w układach chłodzenia.
  Użytą rurę należy odpowiednio zabezpieczyć antykorozyjnie – patrz zalecenia producenta.
  Rurę i połączenie rurowe zaizolować zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

  Kalkulator spadków ciśnienia
  Aplikacja do łatwegoszybkiego doboru wymiarów przewodów rurowych instalacji wody użytkowej, ogrzewania i przewodów gazowych wraz z tabelą strat ciśnienia w całym systemie.

  Zastrzega się możliwość występowania zmian i pomyłek!
  Aktualne wymiary oraz dane techniczne znajdują się na stronie viega.pl i należy je sprawdzić przed zakupem, podczas planowania, budowy i użytkowania. Nasze produkty są stale optymalizowane.

  Ten opis produktu zawiera ważne informacje o produkcieszczególności informacje o wyborze systemu, montażu i uruchomieniu, jak równieżjego przeznaczeniu oraz, w razie potrzeby, o działaniach konserwacyjnych. Niniejsze informacje o produktach, ich właściwościachtechnikach ich zastosowania opierają się na aktualnie obowiązujących normach w Europie (np. EN) i/lub w Niemczech (np. DIN/DVGW). Niektóre fragmenty tekstu mogą odnosić się do przepisów technicznych w Europie/Niemczech. Należy je uznać za zalecenia dla innych krajów, w których nie istnieją odpowiednie wymogi krajowe. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/​europejskimi przepisami podanymi w opisie produktu. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.

W ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie, aby jak najbardziej zwiększyć wygodę korzystania z tej strony internetowej, umożliwić jej ulepszanie i uzyskać dane statystyczne. Nie używamy plików cookie w celu tworzenia profili użytkowania. Więcej informacji znajduje się w naszej Deklaracji o ochronie danych