Przywróć Przywróć

Prestabo

Informacje ogólne

System zaprasowywany o zoptymalizowanym przepływie ze złączkami zaprasowywanymi ze stali niestopowej 1.0308. Na zewnątrz ocynkowana galwanicznie (niebieskie chromianowane). W celu ochrony elementu uszczelniającego złączki zaprasowywane wyposażone są w cylindryczną prowadnicę rury. Złączka zaprasowywana od d64,0,pierścieniem nacinającym ze stali nierdzewnej do zapewnienia mechanicznej wytrzymałości połączenia. W celu zabezpieczenia rury są wyposażone w zaślepki. Zaprasowanie następuje przed i za gniazdem elementu uszczelniającego. Nadaje się do instalacji natynkowych i podtynkowych, przewodów rozprowadzających i pionów instalacyjnych.

Rura ze stali niestopowej 1.0308 (E235)
Na zewnątrz ocynkowana galwanicznie (niebieskie chromianowane).
Nadaje się do układów ogrzewania, klimatyzacji i instalacji solarnych.

 • Pokaż więcej
  Rura ze stali niestopowej 1.0308 (E235)w płaszczu z tworzywa sztucznego (PP)
  Na zewnątrz ocynkowana galwanicznie (niebieskie chromianowane).
  Na zewnątrz osłonięta płaszczem z tworzywa sztucznego (polipropylen, PP) w kolorze białym (RAL 9001).
  Nadaje się do układów ogrzewania, klimatyzacji i instalacji solarnych.

  Rura ze stali niestopowej 1.0215 (E220)
  Ocynkowana metodą Sendzimira wewnątrz i na zewnątrz.
  Nadaje się do instalacji tryskaczowych i sprężonego powietrza.

  Oznaczenie
  Producent, wymiar rury, partia, czerwona kropka na końcówce zaprasowywanej, symbol »Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej«, czerwona linia na rurach, czerwona zaślepka rury, biała zaślepka rury (ocynkowana metodą Sendzimira), ściągana pomarańczowa naklejka jako wskaźnik zaprasowania od d64,0


  Prestabo  Złączki zaprasowywane z SC‑Contur
  Niezaprasowane połączenia są natychmiast widoczne podczas próby szczelności.
  Viega zapewnia wykrywanie niezaprasowanych połączeń w następujących zakresach ciśnienia:
  min. ciśnienie wody: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  maks. ciśnienie wody: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. ciśnienie powietrza: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  maks. ciśnienie powietrza: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Elementy uszczelniające
  EPDM (kauczuk etylenowo-​propylenowo-​dienowy), czarny, wstępnie zamontowany

  Wymiary
  d12–108,0, dostępność wymiarów zgodnie z przepisami krajowymi

  Narzędzia
  Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów złączek zaprasowywanych zależy w głównej mierze od dobrego stanu używanych zaciskarek. Do wykonywania połączeń zaprasowywanych firma Viega zaleca stosowanie zaciskarek Viega. Zaciskarki Viega wymagają regularnej konserwacji przez autoryzowanych partnerów serwisowych.

  Zakresy zastosowań
  Zamknięte obiegi instalacji grzewczych i chłodniczych
  Instalacje przemysłowe
  Instalacje tryskaczowe (rura ocynkowana metodą Sendzimira)
  Instalacje sprężonego powietrza (rura ocynkowana metodą Sendzimira)
  Instalacje solarne z kolektorami płaskimi
  Instalacje solarne z kolektorami próżniowymi (tylko z uszczelką FKM)

  Wskazówka
  Używanie systemu do celówmediów innych niż opisane wymaga uzgodnienia z firmą Viega! Szczegółowe informacje na temat zastosowań, ograniczeń i krajowych norm oraz wytycznych znajdują się w informacjach o produkcie w formie drukowanej lub na stronie internetowej firmy Viega.

  Wskazówka - normy i dopuszczenia
  System złączek zaprasowywanych i rur wg PN‑EN 10305‑3.
  W przypadku zastosowania w instalacjach grzewczych przestrzegać dyrektywy VDI 2035 i PN-​EN 12828.

  Warunki pracy z uszczelką EPDM
  temp. robocza maks. 110°C / 230 °F
  ciśnienie robocze maks. 1,6 MPa (PN 16) / 16 bar / 232 PSI

  Materiał złączek
  Stal 1.0308

  Wskazówka - składowanie i transport
  Aby zagwarantować wysoką jakość rur Prestabo, należy przestrzegać następujących zasad transportu i przechowywania:
  Opakowanie i folie ochronne (tylko rury z powłoką PP) usuwać dopiero bezpośrednio przed montażem.
  W stanie fabrycznym na końcach rur muszą być założone zaślepki.
  Rur nie układać bezpośrednio na posadzce.
  Powierzchni rur nie oklejać folią ochronną ani tworzywami sztucznymi.
  Podczas załadunku i rozładunku rur nie ciągnąć po krawędzi powierzchni ładunkowej.

  Wskazówka - ochrona przed korozją zewnętrzną
  Rury i złączki zaprasowywane Prestabo są zabezpieczone od zewnątrz powłoką cynkową.
  W przypadku kontaktu z wilgocią (skropliny, opady podczas budowy, woda zawarta w tynku itd.) lub materiałami mającymi działanie korozyjne (masy szpachlowe, wylewki samopoziomujące itd.) powłoka cynkowa nie zapewnia jednak trwałej ochrony przed korozją zewnętrzną. Zaleca się podjęcie następujących środków bezpieczeństwa:
  Stosowanie węży izolacyjnych o zamkniętych porach i staranne uszczelnienie wszystkich połączeń poprzez odpowiednie sklejenie.
  Zabezpieczenie ułożonych rur przed wilgocią poprzez ułożenie pod posadzką folii przeciwwilgociowej.
  Układanie rur poza obszarami narażonymi na działanie wilgoci.
  W przypadku częstego czyszczenia posadzki wodą i/lub środkami czyszczącymi/​dezynfekcyjnymi, np. w placówkach opiekuńczych i szpitalach, należy unikać przyłączy grzejnikowych wychodzących z posadzki. Przyłącza wychodzące ze ściany ułatwiają utrzymanie czystości i eliminują dodatkowe czynniki powstawania korozji.
  W przypadku przyłączy grzejnikowych wychodzących z posadzki należy zapewnić odpowiednią ochronę antykorozyjną i właściwe uszczelnienie szczelin. W przeciwnym razie istnieje ryzyko dostania się do środka wody zawartej w tynku, która spowodowałaby zawilgocenie izolacji, stanowiąc tym samym zagrożenie korozyjne.
  Jeśli przez wyżej opisane środki nie uda się zapewnić trwałej ochrony przed wilgocią lub jeśli mamy do czynieniaobszarami zastosowania o szczególnych wymaganiach, np. obiegi chłodzenia, należy wykonać na całej powierzchni zewnętrzną powłokę antykorozyjną zapewniającą niezawodną ochronę przed czynnikami sprzyjającymi powstawaniu korozji.

  Kalkulator spadków ciśnienia
  Aplikacja do łatwegoszybkiego doboru wymiarów przewodów rurowych instalacji wody użytkowej, ogrzewania i przewodów gazowych wraz z tabelą strat ciśnienia w całym systemie.

  Zastrzega się możliwość występowania zmian i pomyłek!
  Aktualne wymiary oraz dane techniczne znajdują się na stronie viega.pl i należy je sprawdzić przed zakupem, podczas planowania, budowy i użytkowania. Nasze produkty są stale optymalizowane.

  Ten opis produktu zawiera ważne informacje o produkcieszczególności informacje o wyborze systemu, montażu i uruchomieniu, jak równieżjego przeznaczeniu oraz, w razie potrzeby, o działaniach konserwacyjnych. Niniejsze informacje o produktach, ich właściwościachtechnikach ich zastosowania opierają się na aktualnie obowiązujących normach w Europie (np. EN) i/lub w Niemczech (np. DIN/DVGW). Niektóre fragmenty tekstu mogą odnosić się do przepisów technicznych w Europie/Niemczech. Należy je uznać za zalecenia dla innych krajów, w których nie istnieją odpowiednie wymogi krajowe. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/​europejskimi przepisami podanymi w opisie produktu. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.

W ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie, aby jak najbardziej zwiększyć wygodę korzystania z tej strony internetowej, umożliwić jej ulepszanie i uzyskać dane statystyczne. Nie używamy plików cookie w celu tworzenia profili użytkowania. Więcej informacji znajduje się w naszej Deklaracji o ochronie danych