Profipress G

Informacje ogólne

Profipress G

System złączek zaprasowywanych z miedzi, brązu lub brązu krzemowego i rur miedzianych wg PN‑EN 1057, do następujących instalacji:
  • gazy wg normy DVGW 260instalacjach gazowych wg DVGW‑TRGI 2008 (DVGW 600) / DVFG-​TRF 2012
  • gazy płynne w fazie gazowej do użytku prywatnego i komercyjnego, wg normy DVGW 5614
  • instalacje oleju opałowego wg DIN 51603‑1
  • przewody ssące i ciśnieniowe oleju napędowego wg PN‑EN 590 z zachowaniem wymogów określonych w aprobacie technicznej Z-38.4‑71

Złączki zaprasowywane
Wszystkie rozmiary z SC‑Contur – połączenia niezaprasowane podczas montażu można zlokalizować szybko w momencie napełnienia instalacji. SC‑Contur posiada certyfikat i spełnia wymagania określone w normie DVGW 5614, punkt 4.4.1, Złączki z wymuszoną nieszczelnością.
Podczas próby szczelności z użyciem wody system Viega gwarantuje wykrycie niezaprasowanych połączeń w zakresie ciśnienia od 0,1 MPa–0,65 MPa, a przy próbie szczelności z użyciem sprężonego powietrza lub gazów obojętnych w zakresie od 22 hPa–0,3 MPa.

Oznaczenie
żółta kropka, żółty prostokąt i napis »Gas MOP 5 / GT1«

Elementy uszczelniające
HNBR, żółty

Materiały złączek zaprasowywanych
miedź, brąz: CC 499K
brąz krzemowy*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(oba materiały wpisane są na listę UBA z dnia 15 marca 2017)

Wymiary
Rozmiary standardowe: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Złączki zaprasowywane z połączeniem gwintowanym d 12–54

Zakresy zastosowania
gaz ziemny/gaz płynny
olej opałowy/olej napędowy (d 12–54)

Wskazówka
Do użytku w instalacjach gazowych, instalacjach oleju opałowego i oleju napędowego są dopuszczone wyłącznie złączki zaprasowywane Viega z miedzibrązu, które posiadają oznaczenie w postaci żółtego prostokąta i napisu »Gas MOP 5 / GT1«!

Używanie do innych niż podano obszarów zastosowania wymaga uzgodnienia z infolinią techniczną firmy Viega poprzez wysłanie zapytania materiałowego.

Warunki robocze
Instalacje gazu i gazu płynnego
  • temperatura robocza -20°C do +70°C
  • ciśnienie robocze maks. 0,5 MPa
  • w przypadku wymaganej wyższej odporności termicznej 650°C/30 min. maks. 0,1 MPa (1 bar)
Instalacje oleju opałowego i oleju napędowego
  • temperatura robocza maks. 40°C
  • ciśnienie robocze -0,05 do +0,5 MPa

Atesty
Profipress G
  • INiG-​PIB-​KOT-2020/0021 wydanie 1

Stosowanie zaciskarek
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów złączek zaprasowywanych zależy w głównej mierze od dobrego stanu używanych zaciskarek i szczęk zaciskowych. W związkutym do zaciskania połączeń zaprasowywanych zalecamy stosowanie zaciskarek Viega. Narzędzia te należy regularnie kontrolować w autoryzowanych punktach serwisowych.
Dane techniczne
Złączki zaprasowywane i inne elementy systemu są stale optymalizowane. Na stronie internetowej firmy Viega viega.pl w zakladce Serwis można znaleźć aktualne wymiary montażowe.

*) Zmiana materiału spowodowana obecnym przestawieniem produkcji z brązu na brąz krzemowy we wszystkich fabrykach Viega
Pokaż więcej
Profipress G

Materiały do pobrania