Przywróć Przywróć

Profipress G

Informacje ogólne

System złączek zaprasowywanych o zoptymalizowanym przepływie z miedzi (99,9% Cu-​DHP), brązu lub brązu krzemowego do rur miedzianych. W celu ochrony elementu uszczelniającego złączki zaprasowywane wyposażone są w cylindryczną prowadnicę rury. Złączka zaprasowywana od d64,0,pierścieniem nacinającym ze stali nierdzewnej do zapewnienia mechanicznej wytrzymałości połączenia. Zaprasowanie następuje przed i za gniazdem elementu uszczelniającego. Nadaje się do instalacji natynkowych i podtynkowych, przewodów rozprowadzających i pionów instalacyjnych.

Oznaczenie
Producent, wymiar rury, partia, oznaczenia dopuszczeń (DVGW), żółta kropka na końcówce zaprasowywanej, żółty prostokąt z napisem »Gas MOP 5 / GT1«, ściągana pomarańczowa naklejka jako wskaźnik zaprasowania od d64,0

 • Pokaż więcej
  Złączki zaprasowywane z SC‑Contur
  Niezaprasowane połączenia są natychmiast widoczne podczas próby szczelności.
  Viega zapewnia wykrywanie niezaprasowanych połączeń w następujących zakresach ciśnienia w przypadku sprężonego powietrza lub gazów obojętnych:
  min. ciśnienie powietrza: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  maks. ciśnienie powietrza: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Elementy uszczelniające
  HNBR (kauczuk butadienowo-​akrylonitrylowy uwodorniony), żółty, wstępnie zamontowany

  Wymiary
  d12–64,0, dostępność wymiarów zgodnie z przepisami krajowymi

  Narzędzia
  Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów złączek zaprasowywanych zależy w głównej mierze od dobrego stanu używanych zaciskarek. Do wykonywania połączeń zaprasowywanych firma Viega zaleca stosowanie zaciskarek Viega. Zaciskarki Viega wymagają regularnej konserwacji przez autoryzowanych partnerów serwisowych.

  Zakresy zastosowań
  Gaz ziemny/gaz płynny
  Olej opałowy/paliwo diesel (d12–54)

  Wskazówka
  Używanie systemu do celówmediów innych niż opisane wymaga uzgodnienia z firmą Viega! Szczegółowe informacje na temat zastosowań, ograniczeń i krajowych norm oraz wytycznych znajdują się w informacjach o produkcie w formie drukowanej lub na stronie internetowej firmy Viega.

  Wskazówka - normy i dopuszczenia
  Złączka zaprasowywana sprawdzona wg normy DVGW W 534 ze znakiem jakości DVGW.
  Dopuszczenie do d12–64,0 wg reg. DVGW nr DG 4550AU0070.
  Złączka zaprasowywana odpowiednia do rur miedzianych wg PN EN 1057 i normy DVGW GW 392.
  gazy wg normy DVGW G 260 w instalacjach gazowych wg DVGW‑TRGI 2018 (DVGW G 600) / DVFG-​TRF 2021
  gazy płynne w fazie gazowej do użytku prywatnego i komercyjnego, wg normy DVGW G 5614
  Przewody do oleju grzewczego wg DIN 51603 i przewody do ssące i ciśnieniowe oleju napędowego wg DIN EN 590zachowaniem wymogów określonych w aprobacie technicznej Z-38.4‑1.

  Warunki pracy instalacje gazu i gazu płynnego
  temp. robocza -20°C do +70°C (-4 °F do +158 °F)
  ciśnienie robocze maks. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
  ciśnienie robocze przy wymaganiach HTB 650°C (1202 °F)/30 minut maks. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

  Warunki pracy instalacje oleju opałowego i paliwa diesel
  temp. robocza maks. 40°C / 104 °F
  ciśnienie robocze -0,05 do +0,5 MPa (-0,5 do +5 bar / -7,25 do +72,5 PSI)

  Materiał złączek
  Miedź: 99,9 % Cu-​DHP
  brąz: CC499K
  brąz krzemowy: CC246E/CuSi4Zn9MnP

  Kalkulator spadków ciśnienia
  Aplikacja do łatwegoszybkiego doboru wymiarów przewodów rurowych instalacji wody użytkowej, ogrzewania i przewodów gazowych wraz z tabelą strat ciśnienia w całym systemie.

  Zastrzega się możliwość występowania zmian i pomyłek!
  Aktualne wymiary oraz dane techniczne znajdują się na stronie viega.pl i należy je sprawdzić przed zakupem, podczas planowania, budowy i użytkowania. Nasze produkty są stale optymalizowane.

  Ten opis produktu zawiera ważne informacje o produkcieszczególności informacje o wyborze systemu, montażu i uruchomieniu, jak równieżjego przeznaczeniu oraz, w razie potrzeby, o działaniach konserwacyjnych. Niniejsze informacje o produktach, ich właściwościachtechnikach ich zastosowania opierają się na aktualnie obowiązujących normach w Europie (np. EN) i/lub w Niemczech (np. DIN/DVGW). Niektóre fragmenty tekstu mogą odnosić się do przepisów technicznych w Europie/Niemczech. Należy je uznać za zalecenia dla innych krajów, w których nie istnieją odpowiednie wymogi krajowe. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/​europejskimi przepisami podanymi w opisie produktu. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.

W ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie, aby jak najbardziej zwiększyć wygodę korzystania z tej strony internetowej, umożliwić jej ulepszanie i uzyskać dane statystyczne. Nie używamy plików cookie w celu tworzenia profili użytkowania. Więcej informacji znajduje się w naszej Deklaracji o ochronie danych