Przywróć Przywróć

Profipress S

Informacje ogólne

System złączek zaprasowywanych o zoptymalizowanym przepływie z miedzi (99,9% Cu-​DHP), brązu lub brązu krzemowego do rur miedzianych. W celu ochrony elementu uszczelniającego złączki zaprasowywane wyposażone są w cylindryczną prowadnicę rury. Zaprasowanie następuje przed i za gniazdem elementu uszczelniającego. Nadaje się do instalacji natynkowych i podtynkowych, przewodów rozprowadzających i pionów instalacyjnych.

Oznaczenie
Producent, wymiar rury, partia, oznaczenia dopuszczeń (DVGW), biała kropka na końcówce zaprasowywanej, biały prostokąt z napisem »FKM«

 • Pokaż więcej
  Złączki zaprasowywane z SC‑Contur
  Niezaprasowane połączenia są natychmiast widoczne podczas próby szczelności.
  Viega zapewnia wykrywanie niezaprasowanych połączeń w następujących zakresach ciśnienia:
  min. ciśnienie wody: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  maks. ciśnienie wody: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. ciśnienie powietrza: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  maks. ciśnienie powietrza: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Elementy uszczelniające
  FKM (kauczuk fluorowęglowy), czarny matowy, wstępnie zamontowany
  Stosowanie złączek Profipress S i Profipresselementem uszczelniającym FKM do instalacji wody użytkowej i instalacji gazowych jest niedozwolone!

  Wymiary
  d12–35

  Narzędzia
  Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów złączek zaprasowywanych zależy w głównej mierze od dobrego stanu używanych zaciskarek. Do wykonywania połączeń zaprasowywanych firma Viega zaleca stosowanie zaciskarek Viega. Zaciskarki Viega wymagają regularnej konserwacji przez autoryzowanych partnerów serwisowych.

  Zakresy zastosowań
  Instalacje solarne (kolektory płaskie/próżniowe)
  Sieci ciepłownicze
  Niskociśnieniowe instalacje parowe
  Zastosowanie w instalacjach,których do wody dodaje się różne dodatki (np. środki przeciwdziałające korozji i zamarzaniu), bądź do innych niż opisane tu zakresów zastosowania i mediów, wymaga uzgodnienia z firmą Viega.

  Wskazówka
  Używanie systemu do celówmediów innych niż opisane wymaga uzgodnienia z firmą Viega! Szczegółowe informacje na temat zastosowań, ograniczeń i krajowych norm oraz wytycznych znajdują się w informacjach o produkcie w formie drukowanej lub na stronie internetowej firmy Viega.

  Wskazówka - normy i dopuszczenia
  Złączka zaprasowywana sprawdzona wg normy DVGW W 534 ze znakiem jakości DVGW.
  Złączka zaprasowywana odpowiednia do rur miedzianych wg PN EN 1057 i normy DVGW GW 392.

  Warunki pracy instalacji solarnych (kolektory płaskie/próżniowe)
  temp. robocza maks. 140°C / 284 °F; krótkotrwale maks. 280°C / 536 °F
  ciśnienie robocze maks. 0,6 MPa / 6 bar / 87 PSI

  Warunki pracy instalacji centralnego ogrzewania
  temp. robocza maks. 140°C / 284 °F
  ciśnienie robocze maks. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

  Warunki pracy niskociśnieniowych instalacji parowych
  temp. robocza maks. 120°C / 248 °F
  ciśnienie robocze maks. 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

  Materiał złączek
  Miedź: 99,9 % Cu-​DHP
  brąz: CC499K
  brąz krzemowy: CC246E/CuSi4Zn9MnP

  Kalkulator spadków ciśnienia
  Aplikacja do łatwegoszybkiego doboru wymiarów przewodów rurowych instalacji wody użytkowej, ogrzewania i przewodów gazowych wraz z tabelą strat ciśnienia w całym systemie.

  Zastrzega się możliwość występowania zmian i pomyłek!
  Aktualne wymiary oraz dane techniczne znajdują się na stronie viega.pl i należy je sprawdzić przed zakupem, podczas planowania, budowy i użytkowania. Nasze produkty są stale optymalizowane.

  Ten opis produktu zawiera ważne informacje o produkcieszczególności informacje o wyborze systemu, montażu i uruchomieniu, jak równieżjego przeznaczeniu oraz, w razie potrzeby, o działaniach konserwacyjnych. Niniejsze informacje o produktach, ich właściwościachtechnikach ich zastosowania opierają się na aktualnie obowiązujących normach w Europie (np. EN) i/lub w Niemczech (np. DIN/DVGW). Niektóre fragmenty tekstu mogą odnosić się do przepisów technicznych w Europie/Niemczech. Należy je uznać za zalecenia dla innych krajów, w których nie istnieją odpowiednie wymogi krajowe. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/​europejskimi przepisami podanymi w opisie produktu. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.

W ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie, aby jak najbardziej zwiększyć wygodę korzystania z tej strony internetowej, umożliwić jej ulepszanie i uzyskać dane statystyczne. Nie używamy plików cookie w celu tworzenia profili użytkowania. Więcej informacji znajduje się w naszej Deklaracji o ochronie danych