Profipress S

Informcje ogólne

Profipress S

System złączek zaprasowywanych z miedzi, brązu lub brązu krzemowego, które przeszły badania wg normy DVGW W 534, ze znakiem jakości DVGW oraz rur miedzianych wg PN‑EN 1057, do instalacji grzewczych o temperaturze roboczej T = 140°C i krótkotrwałych temperaturach szczytowych Tmax = 280°C, np. do instalacji solarnych, ciepłowniczych i niskociśnieniowych instalacji parowych.

Złączki zaprasowywane
Wszystkie rozmiary z SC‑Contur – połączenia niezaprasowane podczas montażu można zlokalizować szybko w momencie napełnienia instalacji. SC‑Contur posiada certyfikat i spełnia wymagania normy DVGW W 534, punkt 12.14, Złączki z wymuszoną nieszczelnością.
Podczas próby szczelności z użyciem wody system Viega gwarantuje wykrycie niezaprasowanych połączeń w zakresie ciśnienia od 0,1 MPa–0,65 MPa, a przy próbie szczelności z użyciem sprężonego powietrza lub gazów obojętnych w zakresie od 22 hPa–0,3 MPa.

Oznaczenie
biała kropka i biały prostokąt z napisem »FKM«

Elementy uszczelniające
FKM, czarny matowy

Materiały złączek zaprasowywanych
miedź, brąz: CC 499K
brąz krzemowy*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(oba materiały wpisane są na listę UBA z dnia 15 marca 2017)

Wymiary
Rozmiary standardowe: d 12; 15; 18; 22; 28; 35

Zakresy zastosowania
kolektory słoneczne (płaskie i próżniowe)
ciepłociągi
niskociśnieniowe instalacje parowe

Używanie do instalacji zawierających dodatki, np. środki antykorozyjne lub środki zapobiegające zamarzaniu w wodzie grzewczej, bądź do innych niż podane obszarów zastosowania wymaga uzgodnienia z infolinią techniczną firmy Viega poprzez wysłanie zapytania materiałowego.

Warunki robocze
kolektory słoneczne (płaskie i próżniowe)
  • temperatura robocza maks. 140°C; krótkotrwale maks. 280°C
  • ciśnienie robocze maks.1,6 MPa
ciepłociągi
  • temperatura robocza maks. 140°C
  • ciśnienie robocze maks. 1,6 MPa
niskociśnieniowe instalacje parowe
  • temperatura robocza maks. 120°C
  • ciśnienie robocze maks. 0,1 MPa

Wskazówka
Stosowanie złączek Profipress S i Profipresselementem uszczelniającym FKM do instalacji wody użytkowej i instalacji gazowych jest niedozwolone!

Stosowanie zaciskarek
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów złączek zaprasowywanych zależy w głównej mierze od dobrego stanu używanych zaciskarek i szczęk zaciskowych. W związkutym do zaciskania połączeń zaprasowywanych zalecamy stosowanie zaciskarek Viega. Narzędzia te należy regularnie kontrolować w autoryzowanych punktach serwisowych.

Dane techniczne
Złączki zaprasowywane i inne elementy systemu są stale optymalizowane. Na stronie internetowej firmy Viega viega.pl w zakładce Serwis można znaleźć aktualne wymiary montażowe.

*) Zmiana materiału spowodowana obecnym przestawieniem produkcji z brązu na brąz krzemowy we wszystkich fabrykach Viega
Pokaż więcej
Profipress S

Materiały do pobrania

Wymiary Z  (1)
viegajournal  (1)
Poradnik: Zasady stosowania  (1)
Prospekt  (2)