Smartloop-​rura

Wzór 2007.3

Smartloop-​rura

PB
  • przeznaczenie: wewnętrzna instalacja cyrkulacji

nr wzoru 2007.3


Tabela artykułów

nr kat. ilość
650 032
d s L [m] JP
12 1 75 75
s = grubość ścianki
L [m] = długość

Etykiety magazynowe - etykieta i karton

nr kat.
650 032
d s L [m] etykiety magazynowe (karton) Etykieta
12 1 75
s = grubość ścianki
L [m] = długość

Materiały do pobrania

Wymiary Z  (3)
viegajournal  (1)
Prospekt  (1)