Przywróć Przywróć

Sanpress Inox

Informacje ogólne

System złączek zaprasowywanych o zoptymalizowanym przepływie ze złączkami zaprasowywanymi ze stali nierdzewnej 1.4401 i rurami ze stali nierdzewnej 1.4401 i 1.4521.celu ochrony elementu uszczelniającego złączki zaprasowywane wyposażone są w cylindryczną prowadnicę rury. Złączka zaprasowywana od d64,0,pierścieniem nacinającym ze stali nierdzewnej do zapewnienia mechanicznej wytrzymałości połączenia. W celu zabezpieczenia rury są wyposażone w zaślepki. Zaprasowanie następuje przed i za gniazdem elementu uszczelniającego. Nadaje się do instalacji natynkowych i podtynkowych, przewodów rozprowadzających i pionów instalacyjnych.

Oznaczenie
Producent, wymiar rury, partia, zielona kropka na końcówce zaprasowywanej, żółte zaślepki w przypadku rur 1.4401, zielone zaślepki w przypadku rur 1.4521, ściągana pomarańczowa naklejka jako wskaźnik zaprasowania od d64,0

 • Pokaż więcej
  Złączki zaprasowywane z SC‑Contur
  Niezaprasowane połączenia są widocznie nieszczelne podczas napełniania instalacji.
  Viega zapewnia wykrywanie niezaprasowanych połączeń w następujących zakresach ciśnienia:
  min. ciśnienie wody: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  maks. ciśnienie wody: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. ciśnienie powietrza: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  maks. ciśnienie powietrza: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Elementy uszczelniające
  EPDM (kauczuk etylenowo-​propylenowo-​dienowy), czarny, wstępnie zamontowany

  Wymiary
  d15–108,0

  Narzędzia
  Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów złączek zaprasowywanych zależy w głównej mierze od dobrego stanu używanych zaciskarek. Do wykonywania połączeń zaprasowywanych firma Viega zaleca stosowanie zaciskarek Viega. Zaciskarki Viega wymagają regularnej konserwacji przez autoryzowanych partnerów serwisowych.

  Zakresy zastosowań
  Woda użytkowa
  Ogrzewanie/podłączenie grzejnika
  Woda opadowa
  Instalacje sprężonego powietrza
  Gospodarka
  Zastosowania przemysłowe

  Wskazówka
  System złączek zaprasowywanych Sanpress Inox nadaje się do wykonywania instalacji wody użytkowej zgodnie z DIN 1988‑200PN‑EN 806‑2, biorąc pod uwagę dobór materiałów zgodnie z PN‑EN 12502‑1DIN 50930‑6.przypadku stosowania w innych obszarach zastosowań lub gdy mają Państwo wątpliwości co do właściwego doboru materiału, prosimy o kontaktfirmą Viega. Komponenty systemu muszą być zabezpieczone przed wysokim stężeniem chlorków, zarówno z medium, jak i czynników zewnętrznych. Szczegółowe informacje na temat zastosowań, ograniczeń i krajowych norm oraz wytycznych znajdują się w informacjach o produkcie w formie drukowanej lub na stronie internetowej firmy Viega.

  Wskazówka - normy i dopuszczenia
  System złączek zaprasowywanych i rur wg PN‑EN 10088, PN-​EN 10312, normy DVGW GW 541 oraz W 534.
  Dopuszczenie rur do 1.4521 (d12–108,0) wg DW‑7301BS0375.
  Dopuszczenie rur do 1.4401 (d12–108,0) wg DV‑7301BS0411.
  Dopuszczenie systemu do 1.4401 (d15–108,0) wg DW‑8501BL0551.
  Dopuszczenie systemu do 1.4521 (d15–108,0) wg DW‑8501BS0376.
  W przypadku zastosowania w instalacjach grzewczych przestrzegać dyrektywy VDI 2035 i PN-​EN 12828.

  Warunki pracy instalacji wody użytkowej
  temp. robocza maks. 85°C / 185 °F
  ciśnienie robocze maks. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

  Warunki pracy instalacje grzewcze
  temp. robocza maks. 110°C / 230 °F
  ciśnienie robocze maks. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI
  Instalacje mieszane są niezależne od kierunku przepływu.

  Materiał złączek
  Stal nierdzewna 1.4401

  Kalkulator spadków ciśnienia
  Aplikacja do łatwegoszybkiego doboru wymiarów przewodów rurowych instalacji wody użytkowej, ogrzewania i przewodów gazowych wraz z tabelą strat ciśnienia w całym systemie.

  Zastrzega się możliwość występowania zmian i pomyłek!
  Aktualne wymiary oraz dane techniczne znajdują się na stronie viega.pl i należy je sprawdzić przed zakupem, podczas planowania, budowy i użytkowania. Nasze produkty są stale optymalizowane.

  Ten opis produktu zawiera ważne informacje o produkcieszczególności informacje o wyborze systemu, montażu i uruchomieniu, jak równieżjego przeznaczeniu oraz, w razie potrzeby, o działaniach konserwacyjnych. Niniejsze informacje o produktach, ich właściwościachtechnikach ich zastosowania opierają się na aktualnie obowiązujących normach w Europie (np. EN) i/lub w Niemczech (np. DIN/DVGW). Niektóre fragmenty tekstu mogą odnosić się do przepisów technicznych w Europie/Niemczech. Należy je uznać za zalecenia dla innych krajów, w których nie istnieją odpowiednie wymogi krajowe. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/​europejskimi przepisami podanymi w opisie produktu. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.

Materiały do pobrania

W ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie, aby jak najbardziej zwiększyć wygodę korzystania z tej strony internetowej, umożliwić jej ulepszanie i uzyskać dane statystyczne. Nie używamy plików cookie w celu tworzenia profili użytkowania. Więcej informacji znajduje się w naszej Deklaracji o ochronie danych