Przywróć Przywróć

Viega Smartpress

Informacje ogólne

System zaprasowywany o zoptymalizowanym przepływie, ze złączkami zaprasowywanymi z brązu i stali nierdzewnej, i rurami wielowarstwowymi. Rura wielowarstwowa, stabilny kształt, tlenoszczelna, kolor: biały. Złączka zaprasowywana z korpusemPPSU do zapewnienia szczelności i mechanicznej wytrzymałości łącznika. Bezpieczne i szybkie połączenie bez poszerzaniakalibrowania końców rur za pomocą technologii zaprasowywania bez o‑ringu we wszystkich wymiarach rur. W celu zabezpieczenia rury są wyposażone w zaślepki. Nadaje się do instalacji natynkowych i podtynkowych, przewodów rozprowadzających i pionów instalacyjnych.

Rura wielowarstwowa
kolor zewnętrzny biały
nadaje się do instalacji wody użytkowej i instalacji grzewczych

 • Pokaż więcej
  Oznaczenie
  Producent, wymiar rury, partia, zielona kropka na końcówce zaprasowywanej, dopuszczenia systemu

  Złączki zaprasowywane z SC‑Contur
  Niezaprasowane połączenia są widocznie nieszczelne podczas napełniania instalacji.
  Viega zapewnia wykrywanie niezaprasowanych połączeń w następujących zakresach ciśnienia:
  min. ciśnienie wody: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  maks. ciśnienie wody: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. ciśnienie powietrza: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  maks. ciśnienie powietrza: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Wymiary
  d16–63

  Narzędzia
  Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów złączek zaprasowywanych zależy w głównej mierze od dobrego stanu używanych zaciskarek. Do wykonywania połączeń zaprasowywanych firma Viega zaleca stosowanie zaciskarek Viega. Zaciskarki Viega wymagają regularnej konserwacji przez autoryzowanych partnerów serwisowych.

  Zakresy zastosowań
  Woda użytkowa
  Instalacje grzewcze

  Wskazówka
  System złączek zaprasowywanych Smartpress nadaje się do wykonywania instalacji wody użytkowej zgodnie z DIN 1988‑200PN‑EN 806‑2, biorąc pod uwagę dobór materiałów zgodnie z PN‑EN 12502‑1DIN 50930‑6.przypadku stosowania w innych obszarach zastosowań lub gdy mają Państwo wątpliwości co do właściwego doboru materiału, prosimy o kontaktfirmą Viega. Szczegółowe informacje na temat zastosowań, ograniczeń i krajowych norm oraz wytycznych znajdują się w informacjach o produkcie w formie drukowanej lub na stronie internetowej firmy Viega.

  Warunki pracy instalacji wody użytkowej
  temp. robocza maks. 70°C / 158 °F
  ciśnienie robocze maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

  Warunki pracy instalacje grzewcze
  temp. robocza maks. 80°C / 176 °F
  ciśnienie robocze maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

  Materiał złączek
  Brąz: CC499K
  stal nierdzewna 1.4401

  Kalkulator spadków ciśnienia
  Aplikacja do łatwegoszybkiego doboru wymiarów przewodów rurowych instalacji wody użytkowej, ogrzewania i przewodów gazowych wraz z tabelą strat ciśnienia w całym systemie.

  Zastrzega się możliwość występowania zmian i pomyłek!
  Aktualne wymiary oraz dane techniczne znajdują się na stronie viega.pl i należy je sprawdzić przed zakupem, podczas planowania, budowy i użytkowania. Nasze produkty są stale optymalizowane.

  Ten opis produktu zawiera ważne informacje o produkcieszczególności informacje o wyborze systemu, montażu i uruchomieniu, jak równieżjego przeznaczeniu oraz, w razie potrzeby, o działaniach konserwacyjnych. Niniejsze informacje o produktach, ich właściwościachtechnikach ich zastosowania opierają się na aktualnie obowiązujących normach w Europie (np. EN) i/lub w Niemczech (np. DIN/DVGW). Niektóre fragmenty tekstu mogą odnosić się do przepisów technicznych w Europie/Niemczech. Należy je uznać za zalecenia dla innych krajów, w których nie istnieją odpowiednie wymogi krajowe. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/​europejskimi przepisami podanymi w opisie produktu. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.

W ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie, aby jak najbardziej zwiększyć wygodę korzystania z tej strony internetowej, umożliwić jej ulepszanie i uzyskać dane statystyczne. Nie używamy plików cookie w celu tworzenia profili użytkowania. Więcej informacji znajduje się w naszej Deklaracji o ochronie danych