Przywróć Przywróć

Zaciskarki systemowe

Informacje ogólne

Zaciskarki systemowe do wszystkich systemów złączek zaprasowywanych Viega. Zaciskarki systemowe, składające się z: zaciskarki, szczęki zaciskowej, pierścienia zaciskowego, łańcucha zaciskowego i szczęki podstawowej (przegubowej). Te zaciskarki systemowe zostały stworzone specjalnie do systemu złączek zaprasowywanych Viega. Firma Viega nie gwarantuje skuteczności w przypadku stosowania do systemów innych producentów. Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów złączek zaprasowywanych zależy w głównej mierze od dobrego stanu używanych zaciskarek.

Oznaczenie
Producent, średnica rury lub nazwa systemu

 • Pokaż więcej
  Wskazówka
  Zaciskarki systemowe Viega zostały stworzone specjalnie do systemu złączek zaprasowywanych Viega. Firma Viega nie sprawdza, czy zaciskarki systemowe nadają się do zaprasowywania systemów innych producentów. W szczególności nie można stwierdzić, czy w tym przypadku można uzyskać szczelne i trwałe połączenia. Szczegółowe informacje na temat zastosowań, ograniczeń i krajowych norm oraz wytycznych znajdują się w informacjach o produkcie w formie drukowanej lub na stronie internetowej firmy Viega.

  Wskazówki serwisowe
  Zaciskarki wytwarzają określone ciśnienie potrzebne do procesu zaprasowania.
  Bezpieczeństwo eksploatacyjne wymaga szczelnego systemu hydraulicznego, przy czym nie da się uniknąć naturalnego zużycia eksploatacyjnego elementów.
  Aby zapewnić stałe bezpieczeństwo eksploatacyjne i niezawodność zaciskarek systemowych, należy je poddawać regularnym przeglądom u autoryzowanych partnerów.
  Adresy dostępne są w instrukcji obsługi, w instrukcji pielęgnacji systemowych narzędzi Viega oraz na stronie viega.pl.
  W tym celu należy je odesłać do jednegoautoryzowanych partnerów serwisowych firmy Viega lub przynieść do partnera serwisowego w sklepie podczas lokalnych akcji serwisowych.
  Zaleca się, aby w ramach konserwacji zaciskarek sprawdzić również szczęki zaciskowe, pierścienie zaciskowe, łańcuchy zaciskowe i szczęki przegubowe.
  Kontrola polega na sprawdzeniu zużytych elementów, obróbce profili zaciskowych oraz regulacji szczęk zaciskowych, pierścieni zaciskowych, łańcuchów zaciskowych i szczęk przegubowych systemu.
  Należy bezwzględnie przestrzegać podanych wskazówek dotyczących przeglądów!
  Ogólna zasada brzmi: bezpieczeństwo dzięki konserwacji!
  W przypadku nieprzestrzegania wytycznych nie ponosimy odpowiedzialności za szkody osobowe!
  Od 2012 roku na szczękach zaciskowych i szczękach przegubowych jest umieszczana naklejka serwisowa z najbliższym zalecanym terminem przeglądu.
  Zmieniający się co roku kolor naklejki służy lepszej orientacji. Po wykonaniu przeglądu u partnera serwisowego Viega zostaje naklejona nowa naklejka.


  Zaciskarki systemowe  Przeglądy okresowe
  Pressgun 6 Plus i Pressgun Picco 6 Plus: dostępna w każdej chwili w aplikacji Viega Tool Services lub po wskazaniu 40 000 operacji zaprasowania, automatyczna blokada po wykonaniu kolejnych 2000 operacji zaprasowania – jednak najpóźniej po upływie 4 lat – w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze.
  Pressgun 6 i Pressgun Picco 6: wskazanie po 30 000 operacji zaprasowania, automatyczna blokada po wykonaniu kolejnych 2000 operacji zaprasowania – jednak najpóźniej po upływie 4 lat – w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze.
  Pressgun 6B: Co najmniej co 2 lata.
  Pressgun 5: wskazanie po 40 000 operacji zaprasowania, automatyczna blokada po wykonaniu kolejnych 2000 operacji zaprasowania – jednak najpóźniej po upływie 4 lat – w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze.
  Pressgun Picco i Pressgun 4E4B: wskazanie po 30 000 operacji zaprasowania, automatyczna blokada po wykonaniu kolejnych 2000 operacji zaprasowania – jednak najpóźniej po upływie 4 lat – w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze.
  Typ PT3-AH, Picco i typ PT3-H/EH: wskazanie LED po 20 000 operacji zaprasowania, automatyczna blokada po wykonaniu kolejnych 2000 operacji zaprasowania – najpóźniej po upływie 4 lat – w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze.
  Typ 2: co najmniej co 2 lata.
  Zaciskarka akumulatorowa Viega nr wzoru 2478: co najmniej raz w roku.
  Zaciskarka akumulatorowa Viega nr wzoru 2475: wskazanie LED po 20 000 operacji zaprasowania – najpóźniej po upływie 4 lat – w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze.
  Typ 1: raz w roku.

  Kompatybilność
  Picco: szczęki i pierścienie zaciskowe do zaciskarek Picco i Presgun Picco, Picco 6 i Picco 6 Plus
  PT2:szczęki, łańcuchy lub pierścienie pasujące do zaciskarek Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH, Pressgun 4E, 4B, 5, 6B, 6 i 6 Plus
  szczęka przegubowa P1 (artykuł 622 657) do Picco: do d32 lub d35 włącznie i 
  szczęka przegubowa Z1 (artykuł 472 733) do PT2: do d32 lub d35 włącznie i 
  szczęka przegubowa Z2 (artykuł 472 740) do PT2: wszystkie większe wymiary rur do d108,0 lub D2 włącznie
  Press Booster Z3 (artykuł 753 924) do PT2: pierścienie zaciskowe Megapress XL D2½, D3 i D4
  Przegląd systemu metalowych systemów złączek zaprasowywanych (PMP) o kompatybilnym profilu zaciskowym:
  Profipress
  Profipress G
  Profipress S
  Sanpress
  Sanpress Inox
  Sanpress Inox G
  Prestabo
  Easytop
  armatura do gazu

  Zastrzega się możliwość występowania zmian i pomyłek!
  Aktualne wymiary oraz dane techniczne znajdują się na stronie viega.pl i należy je sprawdzić przed zakupem, podczas planowania, budowy i użytkowania. Nasze produkty są stale optymalizowane.

  Ten opis produktu zawiera ważne informacje o produkcieszczególności informacje o wyborze systemu, montażu i uruchomieniu, jak równieżjego przeznaczeniu oraz, w razie potrzeby, o działaniach konserwacyjnych. Niniejsze informacje o produktach, ich właściwościachtechnikach ich zastosowania opierają się na aktualnie obowiązujących normach w Europie (np. EN) i/lub w Niemczech (np. DIN/DVGW). Niektóre fragmenty tekstu mogą odnosić się do przepisów technicznych w Europie/Niemczech. Należy je uznać za zalecenia dla innych krajów, w których nie istnieją odpowiednie wymogi krajowe. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/​europejskimi przepisami podanymi w opisie produktu. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.

W ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie, aby jak najbardziej zwiększyć wygodę korzystania z tej strony internetowej, umożliwić jej ulepszanie i uzyskać dane statystyczne. Nie używamy plików cookie w celu tworzenia profili użytkowania. Więcej informacji znajduje się w naszej Deklaracji o ochronie danych