Zasuwy zwrotne, odpływy balkonowe i tarasowe, rozwiązania specjalne

Informcje ogólne

Zasuwy zwrotne, odpływy balkonowe i tarasowe, rozwiązania specjalne

Zasuwy zwrotne Viega

Do ścieków z fekaliamibez fekaliów, o jakości kontrolowanej wg PN‑EN 13564


Zasuwy zwrotne wg PN‑EN 13564, do kanalizacji odprowadzającej ścieki zawierające fekalia.

Zasuwy zwrotne wg PN‑EN 13564, do kanalizacji odprowadzającej ścieki niezawierające fekaliów.

Zabezpieczenie przeciwzalewowe w postaci syfonu.

Zasuwy zwrotne jako odpływy podłogowe.

Proste zasuwy zwrotne do praktycznego rozwiązywania problemów jak również rewizje uzupełniają program.

Nieszkodliwy dla środowiska PP (polipropylen). To doskonałe tworzywo zapewnia najlepsze właściwości w zastosowaniu do domowych ścieków.

Przeznaczenie zasuw zwrotnych
Zgodnie z normą PN-EN 12056‑4 punkty odpływowe leżące poniżej poziomu zalewania w określonych warunkach muszą być zabezpieczone za pomocą zasuw zwrotnych wg PN‑EN 13564‑1 przed zalaniem z kanalizacji.
Jeśli poniżej poziomu zalewania znajdują się niezabezpieczone odpływy, może dojść do zalewania piwnic i dalszych szkód, zanieczyszczeń i zagrożeń chorobowych. Czynnikiem decydującym o tym, czy element wyposażenia sanitarnego leży poniżej czy powyżej poziomu zalewania, jest poziom wody w syfonie.
Odpływy leżące powyżej poziomu zalewania nie  zagrożone cofką. Poniżej poziomu zalewania mogą znajdować się wyłącznie elementy wyposażenia sanitarnego niezbędne w tym miejscu.

Wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwzalewowych są określone w normie PN-EN 13564‑1.
Dwa razy w roku należy wykonywać przegląd, raz w miesiącu kontrolę.
Wszystkie zasuwy zwrotne Viega podlegają kontroli jakości wg PN‑EN 13564.
Zasuwę zwrotną dobiera się w zależności od rodzaju ścieków odprowadzanych w kierunku przepływu przez zabezpieczenie przeciwzalewowe do kanalizacji.

Rozróżnia się:
 • ścieki niezawierające fekaliów – np. z prysznica lub pralki wszystkie zasuwy zwrotne Viega mogą być stosowane do ścieków niezawierających fekaliów.
 • ścieki zawierające fekalia – np. z pisuaru lub toalet do ścieków zawierających fekalia służą zasuwy Viega Grundfix Plus Control.

Wskazówka dot. użytkowania
Stosowane materiały są dostosowane do zastosowaniadomowym użytkowaniu. Z tego wynikają następujące ograniczenia:
 • przez syfony mogą być odprowadzane wyłącznie ścieki bytowe, gorąca woda jedynie krótkotrwale do maks. 95°C
 • nie wolno stosować żadnych chemicznych środków czyszczących do udrażniania rur
 • powierzchnie wolno czyścić jedynie łagodnymi środkami czyszczącymi

Odpływy balkonowe i tarasowe Viega
Odpływy balkonowe i tarasowe są przeznaczone do zastosowania na balkonach, tarasach oraz niewielkich powierzchniach dachowych.
 • odpływy balkonowe i tarasowe 100 mm
 • testy wg PN-​EN 1253, kontrolowana jakość
 • nieszkodliwy dla środowiska PP (polipropylen)
 • podana wydajność odpływu odpowiada wysokości spiętrzenia 20 mm nad rusztem (wg PN-​EN 1253)

Dane techniczne
 • wymiar 100 mm
 • wydajność odpływu maks. 1,1 l/s
 • średnica znamionowa DN50 lub DN70
 • rozmiar rusztu 94x94 mm
 • ruszty ze stali nierdzewnej 1.4301
 • kołnierz uszczelniający do taśmy uszczelniającej/​uszczelnienia powierzchniowego

Pokaż więcej
Zasuwy zwrotne, odpływy balkonowe i tarasowe, rozwiązania specjalne

Materiały do pobrania

Deklaracja właściwości użytkowych DOP  (1)
Poradnik: Zasady stosowania  (1)