Przywróć Przywróć

Megapress S-trójnik

SC‑Contur
  • przeznaczenie: rury stalowe wg PN‑EN 10220/10255
  • stal niestopowa, powłoka cynkowo-​niklowa
  • przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające FKM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające

nr wzoru 4318

Pokaż części zamienne
Instrukcja obsługi

Tabela artykułów

VdS FW DN D1 D2 D3 JP nr kat. ilość
10 5 770 150
15 ½ ½ ½ 5 770 167
20 ¾ ¾ ¾ 5 770 174
25 1 ½ 1 5 770 228
25 1 1 1 5 770 181
32 1¼ ¾ 1¼ 1 770 235
32 1¼ 1¼ 1¼ 1 770 198
40 1½ ½ 1½ 1 770 242
40 1½ 1 1½ 1 770 259
40 1½ 1½ 1½ 1 770 204
50 2 ¾ 2 1 770 266
50 2 1¼ 2 1 770 273
50 2 2 2 1 770 211

Etykiety magazynowe - etykieta i karton

VdS FW DN D1 D2 D3 etykiety magazynowe (karton) Etykieta nr kat.
10 770 150
15 ½ ½ ½ 770 167
20 ¾ ¾ ¾ 770 174
25 1 ½ 1 770 228
25 1 1 1 770 181
32 1¼ ¾ 1¼ 770 235
32 1¼ 1¼ 1¼ 770 198
40 1½ ½ 1½ 770 242
40 1½ 1 1½ 770 259
40 1½ 1½ 1½ 770 204
50 2 ¾ 2 770 266
50 2 1¼ 2 770 273
50 2 2 2 770 211

Pliki CAD

  • Lewy przycisk myszy, aby obracać
  • Prawy przycisk myszy, aby przesunąć
  • Powiększanie kółkiem myszy
  • Dotknij jednym palcem, aby obrócić
  • Dotknij dwoma palcami, aby przesunąć
  • Uszczypnij, by powiększyć

(wybierz)

VdS FW DN D1 D2 D3 wielkość pliku nr kat.
10 90,1 kB 770 150
15 ½ ½ ½ 108,4 kB 770 167
20 ¾ ¾ ¾ 109,4 kB 770 174
25 1 ½ 1 128,5 kB 770 228
25 1 1 1 123,2 kB 770 181
32 1¼ ¾ 1¼ 124,1 kB 770 235
32 1¼ 1¼ 1¼ 121,4 kB 770 198
40 1½ ½ 1½ 88,8 kB 770 242
40 1½ 1 1½ 128,6 kB 770 259
40 1½ 1½ 1½ 122,5 kB 770 204
50 2 ¾ 2 85,8 kB 770 266
50 2 1¼ 2 128,6 kB 770 273
50 2 2 2 124,1 kB 770 211

Wymiary Z

VdS DN D1 D2 D3 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] nr kat.
10 22 21 22 46 45 46 770 150
15 ½ ½ ½ 25 24 25 52 51 52 770 167
20 ¾ ¾ ¾ 28 27 28 58 57 58 770 174
25 1 ½ 1 31 31 31 65 58 65 770 228
25 1 1 1 31 32 31 65 66 65 770 181
32 1¼ ¾ 1¼ 36 35 36 82 65 82 770 235
32 1¼ 1¼ 1¼ 36 35 36 82 81 82 770 198
40 1½ ½ 1½ 40 37 40 87 64 87 770 242
40 1½ 1 1½ 40 38 40 87 72 87 770 259
40 1½ 1½ 1½ 40 39 40 87 87 87 770 204
50 2 ¾ 2 46 46 46 96 75 96 770 266
50 2 1¼ 2 46 45 46 96 92 96 770 273
50 2 2 2 45 46 45 95 96 95 770 211

Materiały do pobrania