Budynek przyszłości

Firma Viega projektuje budynki przyszłości – i sprawia, że zarówno faza budowy, jak i eksploatacji budynków jest bardziej zrównoważona i wydajna. A w głównej siedzibie w Attendorn pokazujemy, jak taka przyszłość może wyglądać. 

Dzięki naszemu centrum szkoleniowegmu Viega World w Attendorn znajduje się inteligentny budynek zgodny z najnowszymi standardami. Używając innowacyjnej metody modelowania informacji o budynku (BIM) mogliśmy z wyprzedzeniem zaplanować cały cykl życia budynku. To sprawia, że budynek jest lepszy – zarówno w fazie budowy, jak i w fazie eksploatacji. Viega World, jako projekt referencyjny dla przyszłości budownictwa, wyznacza nowe standardy dla zintegrowanego planowania z wykorzystaniem BIM, które obecnie znajdują odzwierciedlenie w pracach nad normami i dyrektywami..

Dane i ich łączenie w całość zarówno podcza budowy jak i eksploatacji budynków stanowią istotną część Viega World. A wraz z nimi nasze dążenie do jakości i zrównoważonego rozwoju. Od planowania, przez eksploatację, aż po dostawy, budynek został zaprojektowany z myślą o efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju, a tym samym spełnia najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy głęboko przekonani, że już dziś budujemy dla jutra. Dotyczy to zarówno decyzji, które podejmujemy, jak i procesów, które teraz rozpoczynamy. Myślimy w kategoriach rozwiązań, a nie produktów. Dlatego jest dla nas bardzo ważne, aby dostarczać rozwiązania na przyszłość, w której warto żyć - i aktywnie pomagać w jej kształtowaniu. Budownictwo przyszłości będzie oparte na danych i zintegrowane, wymagania dotyczące konstrukcji i użytkowania będą mogły być jedynie przewidywane, ale jednocześnie będą stanowić część inteligentnego procesu budowlanego.

Budując nowe centrum szkoleniowe, udokumentowaliśmy filozofię naszej marki poprzez zintegrowane planowanie z metodologią pracy BIM i standardem energetycznym, który jest zorientowany na oszczędność zasobów wg najwyższych wytycznych. Viega World jest sercem marki Viega.

Ulrich Zeppenfeldt (Vice President Global Sales Service), Viega

Inteligentne jutro

Inteligentne budynki będą odgrywać ważną rolę w naszej przyszłości. Badania prognozują już teraz, jak mogłoby wyglądać nasze życie. Pojedynczy inteligentny dom staje się połączonym miastem w połączonym świecie. Ale patrząc na proces budowy, ważne jest, aby zrozumieć technologię kryjącą się za czterema ścianami, a także wszystkie potrzeby i wymagania. Ponieważ również tutaj połączenie jest kluczowym elementem: w budynku przyszłości patrzymy nie tylko na przestrzeń samą w sobie, ale także na przestrzenie w sposób całościowy. Z ich zaletami, systemami i instalacjami jako całości. Dla nas każdy pokój staje się przestrzenią życiową.

Zasilanie i łączenie jako priorytet

Wizja całościowej koncepcji jest w Viega World od samego początku. Planowanie (architektoniczne) budynku opierało się przy tym na koncepcji użytkowania i wynikającym z tego wyposażeniu technicznym budynku. Techniczne wyposażenie budynku tworzy strukturę budynku i od samego początku jest włączone do wszystkich jego działów i urządzeń zasilających. Zapewnia to wysoce wydajną i zrównoważoną fazę eksploatacji nawet po zakończeniu fazy budowy. Oznacza to, że planowanie budowy opiera się na instalacjach wodnych, grzewczych i wentylacji oraz kuchni i niezbędnych ciągach komunikacyjnych.

Zrównoważony rozwój zakotwiczony w cyklu życia

Już na etapie planowania Viega World zrównoważony rozwój odegrał ważną rolę. Jako firma rodzinna, firma Viega myśli długofalowo dzięki temu cały cykl życia budynku został zaplanowany, biorąc pod uwagę jego długoterminową eksploatację i ewentualny demontaż. 

Kompetencje: budownictwo cyfrowe

Planować, tworzyć, budować. Każde pomieszcenie traktujemy całościowo jako indywidualny obiekt. Tworzymy przestrzenie do życia a z nich zintegrowany budynek przyszłości. Dowiedz się więcej o naszej kompetancji: budownictwie cyfrowym oraz o projekcie, wizji i technologiach.

Kompetencje: budownictwo cyfrowe